Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej

Kościół wzniesiono jako wotum wdzięczności po zwycięskiej bitwie nad Krzyżakami pod Grunwaldem (1410). Budowę świątyni rozpoczęto w 1412r,  natomiast pracę ostatecznie ukończono w 1426. Zgodnie z życzeniem króla Jagieły, który był fundatorem świątyni, kościół stał się własnością zakonu Brygidek i Brygidów. Zakonników w tym celu specjalnie sprowadzono z Gdańska po ukończeniu budowy. Z tego powodu w odniesieniu do tej świątyni używa się nazwy „pobrygidkowy”. Kościół zbudowany w obowiązującym wówczas stylu gotyckim, posiada dwie nawy. jednak pewnym ewenementem architektonicznym wnętrza świątyni jest jej niesymetryczność, która w gotyku była niedopuszczalna. Jednak strzelisty pionowy wystrój oraz krzyżowo-żebrowe sklepienie nie pozostawiają wątpliwości co do stylu architektonicznego.

Kościół, jako jeden z niewielu zabytków Lublina przetrwał do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie. Przez tak długi czas świątynia wymagała remontów, więc w trakcie prac pewne zmiany poczyniono. Zmianie uległo sklepienie, które wykonano na wzór późnego gotyku, a także wykonano chór dla organów i śpiewaków. Poza tym, charakterystyczną dla gotyku czerwoną cegłę pokrył szary tynk, który wizualnie nieco zmienił styl kościoła, zmieniano też wielokrotnie pokrycie dachu, jednak nadal zachowuje on pierwotny spadzisty kształt. Mimo tych zmian świątynia zachowała swój gotycki charakter, który możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Pozostałe strzeliste, pionowe ozdobniki po zewnętrznej stronie kościoła również mówią o jego gotyckim stylu. Pewnym problemem budowli jest zapadanie się gruntu, dlatego dziś do świątyni wchodzimy po schodach w dół, choć jeszcze sto lat wcześniej stopnie były niepotrzebne. Budynki klasztorne, które przylegają do kościoła, zbudowano w różnym czasie, dlatego też różny jest ich styl architektoniczny. W architekturze tych budynkach znajdziemy elementy wczesnego gotyku (gdy rozpoczęto budowę) oraz późniejszego baroku.

Na początku XVI w. do gmachu kościoła dobudowano wierzę. Kościół pierwotnie był integralną częścią kompleksu klasztornego. Był więc połączony z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi zakonników oraz licznymi kaplicami. Z tej zabudowy dzisiaj możemy podziwiać wysuniętą nieco, ale przylegającą do kościoła od strony północnej, kaplicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz zakrystię. Od południowej strony kościół zdobi zabytkowa dzwonnica z trzema kondygnacjami i prowadzącymi na szczyt schodami. We wnętrzu świątyni można podziwiać oryginalne freski, przedstawiające przejazd Kazimierza Jagielończyka na tle ówczesnego Lublina, ich powstanie datuje się na schyłek XV wieku. Poza tym na ścianach kościoła znajdziemy kilka innych ozdobnych malowideł. Zachowały się również niektóre zabytkowe elementy wyposażenia kościoła, niektóre stele i ławki, które na swych zapleckach posiadają malowidła pochodzące z XVII w., które przedstawiają sceny z życia patronki zakonu, św. Brygidy. W kościele można również obejrzeć obraz wykonany na desce i przedstawiający św. Brygidę. Jego powstanie datuje się na połowę XV w.

Galeria zdjęć Lublin

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl

Przewodnik Lublin

Lublin to obecnie największe polskie miasto po wschodniej stronie Wisły, położone na Wyżynie Lubelskiej w dolinie Bystrzycy i Krężniczanki. Lewobrzeżna część Lublina jest bardzo urozmaicona,...