Wyszukiwarka noclegów

Przyjazd
Wyjazd

Polityka prywatności (RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest In-Media Paweł Wota z siedzibą 37-562 Rokietnica 23, NIP 7931475453, zwany dalej Administratorem.

Dane kontaktowe służące do zarządzania Twoimi danymi osobowymi

   • Listownie: In-Media Paweł Wota, 37-562 Rokietnica 23.
   • Pocztą elektroniczną: [email protected]

Skąd pochodzą dane

  • Gromadzenie danych osobowych jest związany wyłącznie z aktywnością w portalu www.e-nocleg.pl, takiej jak: założenie konta, wysyłkę zapytania o nocleg, dodanie opinii na temat obiektu noclegowego, tworzenie list obiektów “ulubionych”, zapisanie się do newslettera, nawiązania kontaktu z naszym biurem itp.

Jaki jest rodzaj przetwarzanych danych

  • Do realizacji umowy potrzebne jest jednie podanie adresu email, a brak zgody na jego przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Podanie innych danych osobowych ma charakter wyłącznie dobrowolny.

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

  • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania umowy, w ramach działalności serwisu, w tym: rejestracji konta użytkownika, tworzenia ofert, pośrednictwa w kontakcie, wystawiania dokumentów księgowych.
  • W celu monitorowania ruchu na stronie, badania preferencji Użytkowników, kierowania reklam typu ADWORDS, wysyłkę newslettera
  • Dane osobowe mogą być też wykorzystane do celów wynikających z odrębnych przepisów prawa, takich jak podatkowe.

Przekazywanie danych osobowych

  • Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Administratora i nikomu nie będą przekazywane.
  • Dane osobowe mogą mogą być przekazane organom publicznym, takim jak Sądy, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Zus, jeżeli powyższe z takim wnioskiem wystąpią.

Jak długo są przetwarzane dane

  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  • O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Prawa Użytkownika

  • Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu.
  • Użytkownik ma prawo do poprawiania i uzupełniania danych jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowości
  • Użytkownik ma w każdym momencie prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystywania. .

Kontakt z Administratorem

   • Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem, usuwaniem poprawianiem danych osobowych należy zgłaszać:
 1. Listownie: In-Media Paweł Wota, 37-562 Rokietnica 23.
 2. Pocztą elektroniczną: kontakt@e-nocleg.pl.
 3. Osobiście w siedzibie.
   • Administrator podejmuje działania bez zbędnej zwłoki w maksymalnym terminie 30 dni.

Zgłoszenia skarg i wniosków do organu nadzorczego.

  • W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której te dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechania Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa