Przewodnik Kazimierz Dolny

Miasto położone nad Wisłą w powiecie puławskim, w województwie lubelskim . Już w XI w. na terenach dzisiejszego Kazimierza dol. Istniała przyklasztorna osada zakonu Benedyktynów. niespełna 100 lat później król Kazimierz sprawiedliwy przekazał teren zakonowi Norbertanek i to one, na cześć darczyńcy nazwały miejscowość Kazimierz , przymiotnik „dolny” został dodany nieco później, aby odróżnić miejscowość od Kazimierza leżącego pod Krakowem, czyli w górnym biegu Wisły. W XIV w Kazimierz wszedł w skład dóbr królewskich. Wł. Łokietek ufundował mieszkańcom kościół parafialny (1325), a jego syn Kazimierz Wielki (według legendy) zbudował obronny zamek . Następne ważne wydarzenie w dziejach osady miało miejsce w czasie panowanie dynastii Jagiellonów. Bowiem z mocy Wł. Jagiełły, Kazimierz otrzymuje prawa miejskie (1406). W tym czasie opracowano szczegółowy plan miasta, wytyczając ulice, rynek oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną. Po niespełna stu latach (1501) Kazimierz, z woli Zygmunta Starego stał się siedzibą starostwa.  Jednak wiek XVI nie był dla miasta zbyt szczęśliwy, bo w drugiej jego połowie Kazimierz trawił pożary. Na szczęście właściciele dóbr (rodzina Firlejów) szybko odbudowała spalone gmachy, a dzięki położeniu nad Wisłą, miasto czerpało zyski z handlu spławianymi rzeką towarami. Tłuste lata miasta zakończył „Potop Szwedzki” . Wojska szwedzkiego króla spaliły miasto i pamiętający czasy Piastów zamek. Późniejsze wojny, rozbiory i powstania narodowe sprawiły, że miasto do dawnej świetności już nigdy nie powróciło. Gdy na ziemiach polskich zaczęła funkcjonować kolej Kazimierz Dolny stał się miejscowością turystyczną i tak jest do dnie dzisiejszego. Turyści nie bywali w Kazimierzu tylko w czasie hitlerowskiej okupacji.

Przewodnik Kazimierz Dolny

Galeria zdjęć Kazimierz Dolny

Mapa Kazimierz Dolny

Mapa Kazimierz Dolny w powiększeniu oraz zaznaczone noclegi Kazimierz Dolny zobaczysz wybierając opcję: