Przewodnik Leśna

                 Leśna jest miastem należącym do granic województwa dolnośląskiego i zlokalizowana jest w jego południowo-zachodniej części. Znajduje się na terenach historycznej krainy Śląska - na Dolnym Śląsku i stanowi jednocześnie część Pogórza Izerskiego. Administracyjnie Leśna przynależna jest powiatowi lubańskiemu i gminie o tej samej nazwie co miejscowość, gdzie pełni również funkcję siedziby. Przez miasto przepływają trzy główne cieki wodne - Kwisa, Bruśnik a także Czarny Strumień. Leśna znajduje się również w pobliżu przejścia granicznego między polskim Miłoszowem a Czechami. Leśna jest dosyć ważnym węzłem komunikacyjnym, gdyż krzyżują się w niej trzy drogi wojewódzkie: droga wojewódzka numer 393, droga wojewódzka numer 360 oraz droga wojewódzka numer 358. Poza takimi szlakami komunikacyjnymi, z Leśnej biegną także drogi o charakterze lokalnym w stronę takich miast jak Miłoszów, Złotnik Lubańskich czy też Biedrzychowice. Nie jest znana dokłada data powstania Leśnej, jednak pierwsze wzmianki, jakie na to dowodzą pochodzą z około 1144 roku. Ta oszacowana data dotyczy oczywiście Leśnej jako osady wiejskiej, która później - w 1329 roku według informacji zawartych w źródłach funkcjonuje już jako jednostka miejska. Takie informacje pochodzą z wystawione przez ówczesnego właściciela osady Leśna - Henryka I Jaworskiego, aktu sprzedaży.

         Na przestrzeni lat Leśna przeżywała swoje wzloty i upadki. Miasto wielokrotnie przechodziło swój rozwój, po czym różnego rodzaju wydarzenia - takie jak na przykład powodzie czy też działania wojenne, powodowały jej całkowity regres. Ważnym wydarzeniem w życiu Leśnej, które do dzisiaj odciśnięte jest na charakterze miasta, było nadanie mu na przełomie XV i XVI wieku pewnych przywilejów. W 1487 roku Leśne uzyskała przywilej cechowy, zaś w roku 1515 miasto dostało pozwolenie na organizację targów. Takie przywileje były inicjatywą Władysława II Jagiellończyka. Te wydarzenia miały niebagatelne znaczenie dla dalszych losów Leśnej, gdyż sprawiły one, że miasto stało się bardzo dużym i znanym ośrodkiem rzemiosła. Dzisiaj Leśna słynie z przemysłu przede wszystkim włókienniczego, maszynowego, metalowego a także skórzanego. W mieście znajduje się wiele budowli związanych z długoletnią pracą pewnych zakładów przemysłowych, które w dużym stopniu tworzą zabudowę tego miasta.

Leśna to także miasto, w którym znajdują się pewne obiekty o wartości zabytkowej. Najważniejszym zabytkiem na terenie całego miasta jest bez wątpienia ratusz. Ten element architektoniczny pochodzi z 1699 roku i usytuowany jest centrycznie na leśniańskim rynku. Na szczególną uwagę mówiąc o architekturze i zabudowie Leśnej zasługują z pewnością pochodzące z XIX wieku kamieniczki. Te barokowe i klasycystyczne budowle otaczają w niezwykle urokliwy sposób rynek oraz przyległe do niego uliczki. Również jeśli chodzi o budowle sakralne, w Leśnej znajdują się pewne budowle o szczególnej wartości zabytkowej. Są to kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela oraz kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. Bardzo ciekawym elementem znajdującym się na terenie Leśnej jest również wieża szubiennicza, która jest niezwykle unikatowym dzisiaj na całym świecie zabytkiem.

Pogoda Leśna

Dzisiaj

2
Wiatr:
11 km/h
Opady:
0 mm
T. odczuwalna:
-0.5 °C

Mapa Leśna