Przewodnik Bolesławiec

Zjawiskiem tak starym jak religie są pielgrzymki, jedną z najbardziej znanych jest podróż do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Prowadzą tam liczne drogi z całej Europy, wśród nich Dolnośląska Droga św. Jakuba. Jednym z miast na tym szlaku jest Bolesławiec . Położony jest nad Bobrem , wśród Borów Dolnośląskich. Ludzie osiedlali się tu od dawna. Najstarsze ślady pochodzą sprzed ok. 10 000 lat przed n.e. z okresu młodszej fazy późnego paleolitu; w 1974 roku odnaleziono narzędzia krzemienne. Następne odnalezione narzędzia krzemienne pochodzą z epoki mezolitu, wówczas osiedlały się tu różne ludy, zajmujące się łowiectwem i rybołówstwem. Ta część historii trwa do końca II okresu neolitu. Z epoki neolitu ( ok. 4500-1800 p.n.e.) pochodzą ślady po plemionach kultury sznurowej, które zajmowały się nie tylko łowiectwem, ale też pasterstwem i hodowlą. W okresie 1800-700 lat p.n.e. trwała epoka brązu, odnaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Nastała epoka żelaza; w latach 700-400 p.n.e., w okresie lateńskim, upadła kultura łużycka. Do ok. 500 roku n.e. trwa okres rzymski. W okolicach Bolesławca znaleziono ślady osadnictwa i podróży przedstawicieli wielu ludów i kultur. Byli tu Celtowie, są ślady kultury luboszyckej (ceramika), kultury pomorskiej, kultury przeworskiej, znaleziono monety rzymskie, np. denar Gardiana III z lat 238-244. Bardzo ubogie są ślady z okresu wczesnego średniowiecza (VI-X wiek). W Okolicach Bolesławca odnaleziono datowane na 790-830 zakończenie pasa tzw. typu blatnickiego. Drugim ważnym znaleziskiem jest misa żelazna typu śląskiego. Jest to okres zasiedlania rejonu przez Słowian. W Bolesławcu nie znaleziono śladów oddziaływania państwa wielkomorawskiego ani Czech. Potem sytuacja jest niejasna, pierwsze źródła pisane z X wieku są niejasne i trudno je datować.

Przewodnik Bolesławiec

Galeria zdjęć Bolesławiec

Mapa Bolesławiec

Mapa Bolesławiec w powiększeniu oraz zaznaczone noclegi Bolesławiec zobaczysz wybierając opcję: