Przewodnik Podlesice

             Podlesice to wieś położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, z bardzo dobrze rozwiniętą bazą turystyczną, adresowaną przede wszystkim do tych, którzy preferują turystykę aktywną. Jest to jedna ze wspinaczkowych stolic Polski, a równocześnie leży na Jurajskim Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd. Jest to czerwony szlak turystyczny łączący Kraków z Częstochową, liczy ok. 190 km. Prowadzi przez obszar Parku Krajobrazowego. Podlesice znajdują się na tym szlaku ok. 125 km od Krakowa, między zamkiem w Morsku a Górą Zborów.

            Góra Zborów i wzgórze Kołoczek tworzą rezerwat przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, należy do Ostoi Kroczyckiej i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Ochroną są objęte ostańce skał wapiennych z jaskiniami i wydmy śródlądowe z wyjątkowo zróżnicowaną roślinnością. Stoki są bezleśne, a tamtejsze zarośla składają się z szakłaka, derenia, głogu, tarniny i leszczyny. Ponadto występują tam murawy kserotermiczne, roślinność naskalna, płaty jałowca pospolitego na podłożu wapiennym, paprocie szczelinowe. Z rzadkich gatunków roślin godne uwagi są goździk siwy i skalnica gronkowa, która jest reliktem glacjalnym. Mają tu źródłą Białka Zdowska i Grzybówka. Turystom udostępniono Jaskinię Głęboką i ścianki wspinaczkowe, poprowadzono szlaki turystyczne piesze, szlak rowerowy i jeździecki oraz ścieżkę przyrodniczą. Góra Zborów jest najwyższym wzniesieniem w okolicy, liczy 462 m n.p.m., ponadto na jej szczycie znajduje się wybudowana przez nazistów wieża triangulacyjna. Rozciąga się stamtąd wspaniały widok na całą okolicę, nieprzesłonięty przez drzewa. W czasie II wojny światowej na Górze Zborów był czynny kamieniołom, w którym pracowali robotnicy przymusowi, rozgrywały się tam potyczki między faszystami a Armią Ludową i Batalionami Chłopskimi.

Druga część rezerwatu, Wzgórze Kołoczek, pokryte jest lasem. Najwyżej położoną tu wapienną skałką jest Wielki Dziad, na zachód od niego są ściany Głowy Cukru, Mamy, Taty i Córek, zakończone turnią zwaną Dziewica. Występują jaskinie i leje krasowe.

               Przed II wojną światową, podczas eksploatacji kalcytu w Kruczych Skałach na Górze Zborów odkryto Jaskinię Głęboką. W 1942 roku Niemcy prowadzili tu eksploatację niszcząc środkową część jaskini. Pierwotna jaskinia została podzielona na dwie części. W latach 70-tych XX wieku południuowa część została przystosowana do masowego ruchu turystycznego. W ramach prac przeprowadzonych w latach 2006-2010 jaskini nadano jej obecny kształt. Zamknięto otwory do kamieniołomu, co ustabilizowało mikroklimat i poprawiło warunki życia organizmów podziemnych. Doprowadzono oświelenie elektryczne. Całkowita długość korytarzy wynosi 175 m przy deniwelacji 16,5 m. Jest to pierwsza jaskinia w tym rejonie udostępniona dla ruchu turystycznego.

W Podlesicach działają szkoły wspinaczkowe i grupa GOPR. Jest to wspaniałe miejsce na spędzenie bardzo aktywnych wakacji.   

Mapa Podlesice

Galeria zdjęć Podlesice

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl

Okoliczne miejscowości

Noclegi Podlesice