Przewodnik Kroczyce

Na terenie krasowym Jury Krakowsko-Częstochowskiej położona jest wieś Kroczyce. Tereny te zamieszkałe sa od bardzo dawna, a pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1062 roku. Najważniejszym obiektem zabytkowym jest tu zbudowany w latach 1893-1895 kościół pw.św.Jacka i Marii Magdaleny . Wewnątrz znajduje się zbudowany z kalcytu ołtarz w formie groty wzorowany na grocie w Lourdes . Jest to ołtarz główny. W bocznych nawach znajdują się XVIII-wieczne obrazy, a plebania i zabudowania gospodarcze pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Koło kościoła rosną lipy, z których najstarsza liczy sobie 500 lat , są to pomniki przyrody. Poożony obok cmentarz parafialny pochodzi z początku XIX wieku, a kaplica cmentarna z końca XIX wieku. Wcześniej w Kroczycach był kościół drewniany ufundowany przez rycerza maltańskiego Petrasiusa Firleja. W okolicy jest też kilka ciekawych kapliczek zbudowanych na przełomie XIX i XX wieku.

Przewodnik Kroczyce

Galeria zdjęć Kroczyce

Mapa Kroczyce

Mapa Kroczyce w powiększeniu oraz zaznaczone noclegi Kroczyce zobaczysz wybierając opcję: