Przewodnik Gliwice

Jednym z miast województwa śląskiego, zlokalizowanym w jego zachodniej części, są Gliwice . Jest to miasto usytuowane na terenie Wyżyny Śląskiej - na jej zachodnim skraju, nad wodami rzeki Kłodnicy. Wśród wszystkich miast aglomeracji śląskiej to właśnie Gliwice uznawane są za najbardziej zielone miasto. Na terenie miasta występują parki i zieleńce, które łącznie zajmują 12 % jego powierzchni. Wśród gliwickich parków wyróżnić można między innymi Park Bolesława Chrobrego, Park Fryderyka Chopina, Park Adama Mickiewicza czy też na przykład Park Plac Grunwaldzki . Koncepcja dotycząca pochodzenia nazwy miasta nie jest jednoznaczna. Pierwotnie uważano, że jest on ściśle powiązana z czeskim słowem chlewa. Autorem takiej hipotezy był między innymi Beno Nietsche - niemiecki twórca pierwsze monografii miasta. Takie przypuszczenia nie były jednak do końca wiarygodne i zastąpione zostały później dwiema kolejnymi hipotezami. Pierwsza z nich podawała, że nazwa miasta Gliwice wywodzi się od „Gliw” lub „Gliwa” - używanego w okresie średniowiecza na terenie Śląska imienia. Druga z kolei wiązała miasto Gliwice ze słowem „Gliw”, które w językach słowiańskich używane są w odniesieniu do gliniastych terenów i podmokłych, wilgotnych terenów. Wielu językoznawców przez bardzo długi okres czasu prowadziło spór na temat prawdziwego pochodzenia nazwy miasta, co związane było z faktem, iż zarówno pierwsza jak i druga opcja znalazła wśród nich zwolenników i przeciwników.

Przewodnik Gliwice

Galeria zdjęć Gliwice

Mapa Gliwice

Mapa Gliwice w powiększeniu oraz zaznaczone noclegi Gliwice zobaczysz wybierając opcję: