Przewodnik Gdów

W dolinie Raby u stóp Pogórza Wielickiego , nad Rudą i Lipnicą, leży wieś Gdów . Trudno tam dojechać, bo komunikację zapewniają tylko busy i nieliczne autobusy PKS. Ale rejon ten jest zamieszkały od bardzo dawna, najstarsze ślady pochodzą z paleolitu, mezozoiku i epoki brązu.Według Jana Długosza pierwsza osada została założona w X lub XI wieku przez Gedkę herbu Gryf. Jest on tez uważany za fundatora kościoła, którego istnienie potwierdza dokument z 1272 roku, który jest najstarszym dokumentem pisanym dotyczącym Gdowa . Nie jest jasne pochodzenie nazwy Gdów, może pochodzić od imienia założyciela lub od starosłowiańskiego słowa gut oznaczającego podmokły i lesisty teren. Osada była wielokrotnie niszczona przez wylewającą Rabę , najstarsza wzmianka o powodzi pochodzi z 1253 roku. Pierwotnie była to wieś rybacka. Położenie na szlaku handlowym spowodowało rozwój osady, zaczęło się rozwijać rzemiosło i kupiectwo. W 1417 roku podróżował tędy Władysław Jagiełło ze swoim orszakiem.

Przewodnik Gdów

Galeria zdjęć Gdów

Mapa Gdów

Mapa Gdów w powiększeniu oraz zaznaczone noclegi Gdów zobaczysz wybierając opcję: