Przewodnik Chrząstowice

                 Chrząstowice to wieś należąca do województwa opolskiego. Wieś zajmuje tereny powiatu opolskiego i jest częścią gminy o tej samej nazwie, gdzie pełni jednocześnie funkcję jej siedziby. Obok Chrząstowic w skład jednostek administracyjnych gminy Chrząstowice wchodzą również Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Lędziny, Niwki a także Suchy Bór. Pierwsze wzmianki, jakie dotyczą tej opolskiej wsi pochodzą z 1259 roku, kiedy to dzisiejsze Chrząstowice funkcjonowały pod nazwą Chrasnowitz. Lokacja Chrząstowic miała miejsce w okresie pierwszej połowy wieku XIII i uwarunkowana była na prawie zachodnim. W okresie wieku XVIII ludność zamieszkująca Chrząstowice pracowała w hucie w Ozimku w ramach feudalnych powinności. Od roku 1779 ich obowiązkiem było również zwożenie rudy do Ozimka z rejonów Tarnowskich Gór. Zarówno w wieku XVIII jak i w wieku XIX we wsi bardzo wyraźnie zauważalne było jej rozwarstwienie, wówczas przewagę wśród zamieszkującej ją ludności silną przewagę zdobyli mieszkańcy pochodzący z Polski. Miejscowość ta funkcjonowała wówczas jako bardzo silny ośrodek życia polskiego co miało również związek z faktem, iż wielu mieszkańców było później uczestnikami mającego miejsce w latach 1919-1921 III Powstania Śląskiego. Istnieje hipoteza podająca, że nazwa miejscowości pochodzi od imienia Chansto. Większość opolskich osad, również Chrząstowice zlokalizowane są nad rzeką. Przez wieś przepływają takie cieki wodne jak Chrząstawa, Ptaszkówka oraz Jemielnica. Jako najstarszą część wsi uznawało się biegnące wzdłuż prawego brzegu Chrząstawy drewniane domy, w miejscu których znajduje się obecnie pomnik.

               Na przestrzeni lat organizacja wsi Chrząstowice ulegała pewnym zmianom. W roku 1723 na terenie wsi wzniesiony został młyn wodny, który bez wątpienia miał niemałe znacznie w rozwoju Chrząstowic. Obecnie, miejsce, w którym dawniej znajdowała się konstrukcja, nazywana jest „Munek”. W 1865 roku na terenie Chrząstowic wybudowana została karczma Żyda Dawida Sterna oraz dwie kuźnie. Pod koniec wieku XIX we wsi znajdował się także kościół, który oddany był do użytku nie tylko mieszkańcom Chrząstowic, ale również ludności zamieszkującej pobliskie miejscowości - Lędziny oraz Suchy Bór. Niedługo później Chrząstowice miały już własną samodzielną parafię. W 1920 wybudowany tam został kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj gmina Chrząstowice jest fenomenalnym miejscem, które szczególnie warto jest zwiedzić za pomocą roweru. Istnieje tam gęsta sieć ścieżek rowerowych, która zabiera w bardzo ciekawe zakątki całej gminy. Na terenie gminy Chrząstowice utworzony został również szlak kapliczkowy, które znajdują się przy dróżkach należących do gminy miejscowości. Ciekawą atrakcją w okolicy miejscowości Chrząstowice jest również organizowany w pobliskiej wsi Daniec festyn letni pod hasłem „Daniec dawniej i dziś”. Każda miejscowość gminy Chrząstowice skrywa w sobie coś ciekawe i z pewnością będąc w tamtym rejonie warto jest je zwiedzić na własną rękę.

Mapa Chrząstowice