Przewodnik Chrząstowice

Chrząstowice to wieś należąca do województwa opolskiego. Wieś zajmuje tereny powiatu opolskiego i jest częścią gminy o tej samej nazwie, gdzie pełni jednocześnie funkcję jej siedziby. Obok Chrząstowic w skład jednostek administracyjnych gminy Chrząstowice wchodzą również Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Lędziny, Niwki a także Suchy Bór. Pierwsze wzmianki, jakie dotyczą tej opolskiej wsi pochodzą z 1259 roku, kiedy to dzisiejsze Chrząstowice funkcjonowały pod nazwą Chrasnowitz. Lokacja Chrząstowic miała miejsce w okresie pierwszej połowy wieku XIII i uwarunkowana była na prawie zachodnim. W okresie wieku XVIII ludność zamieszkująca Chrząstowice pracowała w hucie w Ozimku w ramach feudalnych powinności. Od roku 1779 ich obowiązkiem było również zwożenie rudy do Ozimka z rejonów Tarnowskich Gór. Zarówno w wieku XVIII jak i w wieku XIX we wsi bardzo wyraźnie zauważalne było jej rozwarstwienie, wówczas przewagę wśród zamieszkującej ją ludności silną przewagę zdobyli mieszkańcy pochodzący z Polski. Miejscowość ta funkcjonowała wówczas jako bardzo silny ośrodek życia polskiego co miało również związek z faktem, iż wielu mieszkańców było później uczestnikami mającego miejsce w latach 1919-1921 III Powstania Śląskiego . Istnieje hipoteza podająca, że nazwa miejscowości pochodzi od imienia Chansto. Większość opolskich osad, również Chrząstowice zlokalizowane są nad rzeką. Przez wieś przepływają takie cieki wodne jak Chrząstawa , Ptaszkówka oraz Jemielnica . Jako najstarszą część wsi uznawało się biegnące wzdłuż prawego brzegu Chrząstawy drewniane domy , w miejscu których znajduje się obecnie pomnik.

Przewodnik Chrząstowice

Galeria zdjęć Chrząstowice

Mapa Chrząstowice

Mapa Chrząstowice w powiększeniu oraz zaznaczone noclegi Chrząstowice zobaczysz wybierając opcję: