Kamienice nad Brdą w Bydgoszczy

Okolice przepływającej przez Bydgoszcz Brdy zostały wypełnione pięknymi budynkami. Większość z nich stanowią urocze kamienice, których większość znajduje się na Starym Rynku. Przeważnie pochodzą one z XVIII i XIX wieku.

Na Starym Rynku kamienice umiejscowione są na pierzejach: północnej, wschodniej oraz południowej. Na pierzei zachodniej znajduje się Ratusz.

Do jednej z ciekawszych kamienic stojących na pierzei północnej z pewnością można zaliczyć tę znajdującą się pod numerem 1, w której mieści się najstarsza apteka w Bydgoszczy – „Pod Złotym Orłem”. Przez ponad 100 lat była ona własnością rodziny Kupffenderów. Na fasadzie kamienicy można zobaczyć specjalną tabliczkę, która poświęcona jest ofiarom masakry na bydgoskich mieszkańcach w 1939 roku.
 Na uwagę zasługuje również kamienica nr 3, pochodząca z XVI wieku. Na jej parterze znajduje się Bydgoski Antykwariat Naukowy. W 1975 r. znaleziono w przyziemiu 3 belki, a na jednej z nich widniała data 30 października 1560 r. Na fasadzie kamienicy można zobaczyć płaskorzeźbę honorowego obywatela Bydgoszczy – Tadeusza Nowakowskiego.

Ciekawą kamienicą jest budynek znajdujący się na pierzei wschodniej, pod numerem 27. Nazywa się ją „Pod Złotym Łososiem”. Zbudowana jest ona w stylu barokowym i na przestrzeni lat była kilkukrotnie przebudowywana. Do dnia dzisiejszego przetrwały gotyckie fundamenty, piwnice i czworoboczny dziedziniec. Za ciekawostkę można uznać legendę, iż właśnie w tej kamienicy w drodze na Moskwę, zatrzymał się na noc francuski cesarz – Napoleon Bonaparte.
Interesująca legenda związana jest także z kamienicą nr 19, na poddaszu której znajduje się figurka Pana Twardowskiego wysuwająca się 2 razy dziennie w akompaniamencie muzyki. Pokaz ten związany jest z legendą o przybyciu Mistrza Twardowskiego do Bydgoszczy.

Na pierzei południowej ciekawą kamienicą jest ta z numerem 24, wybudowana w latach 1774-1778 w stylu klasycystycznym, była siedzibą władz Obwodu Noteckiego. W historii mieściło się w niej wiele ważnych instytucji, np. Sąd Apelacyjny, Urząd Ksiąg Gruntowych czy Biblioteka Miejska. Na fasadzie kamienicy można ujrzeć tablicę pamiątkową Józefa Wybickiego.

Ciekawa kamienica znajduje się także na ulicy Stary Port. Została ona wybudowana na przełomie XIX i XX wieku w stylu neobarokowym. Projektantem budynku był Józef Święcicki i kamienica miała być przeznaczona na dom towarowy Hohenzollern oraz lokale mieszkalne.

Szereg kamienic znajduje się również na ulicy Długiej, w jednej z nich gościł podobno król Jan III Sobieski. Kilka kamieniczek jest też na ulicach Niedźwiedziej, Farnej czy Jezuickiej.

Galeria zdjęć Bydgoszcz

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl

Przewodnik Bydgoszcz

Bydgoszcz to jedno z największych miast w Polsce. Położone w województwie kujawsko-pomorskim , nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, zajmuje 10. miejsce pod względem powierzchni i 8. pod względem...