Przewodnik Bolesławiec

Zjawiskiem tak starym jak religie są pielgrzymki, jedną z najbardziej znanych jest podróż do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Prowadzą tam liczne drogi z całej Europy, wśród nich Dolnośląska Droga św. Jakuba. Jednym z miast na tym szlaku jest Bolesławiec. Położony jest nad Bobrem, wśród Borów Dolnośląskich.


Ludzie osiedlali się tu od dawna. Najstarsze ślady pochodzą sprzed ok. 10 000 lat przed n.e. z okresu młodszej fazy późnego paleolitu; w 1974 roku odnaleziono narzędzia krzemienne. Następne odnalezione narzędzia krzemienne pochodzą z epoki mezolitu, wówczas osiedlały się tu różne ludy, zajmujące się łowiectwem i rybołówstwem. Ta część historii trwa do końca II okresu neolitu. Z epoki neolitu ( ok. 4500-1800 p.n.e.) pochodzą ślady po plemionach kultury sznurowej, które zajmowały się nie tylko łowiectwem, ale też pasterstwem i hodowlą. W okresie 1800-700 lat p.n.e. trwała epoka brązu, odnaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Nastała epoka żelaza; w latach 700-400 p.n.e., w okresie lateńskim, upadła kultura łużycka. Do ok. 500 roku n.e. trwa okres rzymski. W okolicach Bolesławca znaleziono ślady osadnictwa i podróży przedstawicieli wielu ludów i kultur. Byli tu Celtowie, są ślady kultury luboszyckej (ceramika), kultury pomorskiej, kultury przeworskiej, znaleziono monety rzymskie, np. denar Gardiana III z lat 238-244. Bardzo ubogie są ślady z okresu wczesnego średniowiecza (VI-X wiek). W Okolicach Bolesławca odnaleziono datowane na 790-830 zakończenie pasa tzw. typu blatnickiego. Drugim ważnym znaleziskiem jest misa żelazna typu śląskiego. Jest to okres zasiedlania rejonu przez Słowian. W Bolesławcu nie znaleziono śladów oddziaływania państwa wielkomorawskiego ani Czech. Potem sytuacja jest niejasna, pierwsze źródła pisane z X wieku są niejasne i trudno je datować.


W 1190 roku wg kroniki Holsteina książę założył osadę, która w 1202 roku nazywana już jest kasztelania w Bolesławcu. Około 1251 roku nadano prawa miejskie, w 1316 roku potwierdzono istnienie murów obronnych. W poł. XIV wieku na prawym brzegu rzeki postawiono zamek. W 1346 roku Bolesławiec wszedł do Związku Obronnego Miast Śląskich. Największy najazd husytów miał miejsce w 1429 roku. W 1525 roku rozpoczęto przebudowę ratusza, a w 1531 budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej całe miasto (!). Rozwijało się rzemiosło, np. garncarstwo. W 1597 roku urodził się Martin Opitz, twórca poezji niemieckiej, nadworny pisarz króla Władysława IV. W 1642 roku miasto i zamek zostały zniszczone przez Szwedów pod wodzą gen. Torstensona. Zmusili oni ludność do rozpoczęcia rozbiórki zamku, co trwało do 1752 roku, gdy teren przekazano gminie protestanckiej. Pozostała tylko nazwa plac Zamkowy.


W XVII i XVIII zaczęto produkować ceramikę bolesławiecką, w XIX wieku powstały huty szkła. W 1845 roku doprowadzono kolej. Lata 1945-1947 to powojenna wędrówka ludów.


W przedostatni weekend sierpnia odbywa się trzydniowe Święto Ceramiki z Paradą Glinoludów, w maju są Dni Miasta, na początku lata Dzień Kultury Bałkańskiej, odbywa się też Blues nad Bobrem. Ale ceramikę w zabytkowym muzeum można oglądać przez cały rok...

Pogoda Bolesławiec

Dzisiaj

12
Wiatr:
6 km/h
Opady:
0.5 mm
T. odczuwalna:
13 °C

Mapa Bolesławiec

Galeria zdjęć Bolesławiec

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl