Przewodnik Zielonka

Zielonka jest to miasto położone w województwie mazowieckim, należące do aglomeracji warszawskiej, 13 km od centrum Warszawy. Znajduje się w powiecie wołomińskim i jest siedzibą miejskiej gminy Zielonka. W chwili obecnej miasto to zamieszkane jest przez nieco ponad 17 tysięcy mieszkańców. W ponad 50% składa się z terenów leśnych. Prawa miejskie Zielonka otrzymała 30 grudnia 1960 roku.

Znaleziska historyczne dostarczają nam informacji, że osadnictwo na terenie dzisiejszej Zielonki istniało już kilka wieków przed naszą erą i trwało praktycznie nieprzerwanie. W okolicach XVIII wieku na terenach, gdzie obecnie leży miasto powstały folwark i karczma nazywane początkowo Mutka – Zielona, a następnie Nutka – Zielona i prawdopodobnie z tego wywodzi się obecna nazwa miejscowości.

W okolicach Zielonki jak i nawet na jej terenie rozgrywały się bitwy, które mają duże znaczenie w historii Polski. Pierwszą z nich jest październikowa bitwa w Powstaniu kościuszkowskim, która zakończyła się niestety złożeniem broni przez polskie wojska. Jeszcze jeden fakt powiązał Zielonkę w okresie zaborów z powstaniami narodowymi. W okolicach Zielonki miejsce miała także jedna z najważniejszych bitew w polskiej historii, tzw. Cud nad Wisłą, podczas której zostały powstrzymane rosyjskie wojska. Niedaleko, w Ossowie, znajduje się cmentarz żołnierzy poległych podczas tejże bitwy.

Podczas II Wojny Światowej w okolicach Zielonki nie odbyły się żadne znaczące bitwy, jednakże miały tutaj miejsce liczne egzekucje. Wojska sowieckie zajęły Zielonkę 14 września 1944 roku. W czasach powojennych Zielonka się cały czas rozbudowywała, rozwijała, sprzyjało temu powstanie dużych zakładów pracy. Stopniowo następowała zmiana charakteru miasta. Z miejscowości letniskowej, Zielonka stała się miejscem osiedlania się ludności dojeżdżającej do pracy do Warszawy i umiejscowienia małych prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.

Zielonka to przede wszystkim miejsce, gdzie można podziwiać naturę. Znajduje się tutaj pokaźny kompleks leśny. Gmina Zielonka należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W niedalekiej odległości od Zielonki znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Horowe Bagno oraz Bagno Jacka. W pierwszym znajdują się zróżnicowane obszary podmokłych lasów, torfowisk i wód ze stanowiskami licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych. Z kolei głównym celem rezerwatu Bagno Jacka jest ochrona torfowiska, na którym znajduje się charakterystyczna flora i fauna.

W Zielonce znajduje się także pomnik upamiętniający rozstrzelanych mieszkańców Zielonki 11 listopada 1939 roku. Na cześć tego wydarzenia został nakręcony film pt. 11 listopada.

Warty odwiedzenia, nie tylko dla Katolików, jest Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej powstały w latach 1936-1939, jednak jego różne części były dobudowywane aż do 1975 roku. Mieści się on przy ulicy Jagiellońskiej. Ciekawy jest również zbudowany w stylu neogotyckim Dom Pomocy Społecznej z 1902 roku. W budynku tym podczas Powstania Listopadowego szyte były mundury dla wojsk polskich.

Mapa Zielonka