Przewodnik Wyszków

Wyszków jest to miasto w województwie mazowieckim, znajdujące się nad Bugiem przy drodze krajowej numer 8. Należy do powiatu wyszkowskiego i jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej Wyszków. W chwili obecnej miejscowość tą zamieszkuje nieco ponad 27 tysięcy ludności.

Pierwsze wzmianki o Wyszkowie pochodzą z początku XIII wieku, kiedy to Kondrad Mazowiecki w swoim dokumencie napisał, iż istniała w tutaj parafia. 11 marca 1502 roku,  za zgodą króla Jana Olbrachta, biskup płocki Wincenty Przerębski, nadał tej miejscowości prawa miejskie. Rozwój miasta hamowany był jednak przez brak mostu, który znacznie poprawiłby komunikację. W końcu w 1528 roku Zygmunt I Stary zezwolił na jego budowę. Wyszków ze względu na położenie na szlaku komunikacyjnym rozwijał się bardzo prężnie aż do wojen, które zaczęły się w XVII wieku. Podczas Potopu szwedzkiego zniszczony został most, miasto coraz bardziej traciło na znaczeniu. Po rozbiorach Wyszków należał najpierw do Księstwa Warszawskiego, a następnie do Królestwa Kongresowego i był pod władaniem Rosjan.

Po upadku powstania styczniowego Wyszków stracił prawa miejskie i stał się ponownie osadą. Mimo to Wyszków cały czas się rozwijał i tracił charakter rolniczej osady. Po zakończeniu I Wojny Światowej, Wyszków ponownie otrzymał prawa miejskie.

Jako że Wyszków położony był w punkcie strategicznym, podczas II Wojny Światowej niemieckie wojska poświęciły mu wiele uwagi. W mieście okupanci dokonywali masowych egzekucji, w sumie zamordowali około 7000 mieszkańców. Po zakończeniu wojny nastąpił gwałtowny rozwój Wyszkowa, który odbudowywał się po znacznych zniszczeniach wojennych, a rozwój ten wzmogło ustanowienie miasta siedzibą powiatu.

 

W okolicach Wyszkowa znajduje się szereg atrakcji turystycznych, zarówno tych naturalnych, jak i wybudowanych przez człowieka. Z pewnością warto zobaczyć klasycystyczny Kościół św. Idziego, który najprawdopodobniej został wybudowany w końcówce XVII wieku,. Kolejnym interesującym miejscem w samym Wyszkowie jest Obelisk Wazów, który został wystawiony dla uczczenia biskupa Karola Ferdynanda Wazy, natomiast w parku miejskim znajduje się pomnik Cypriana Kamila Norwida. Innym stojącym w mieście pomnikiem, o charakterze historycznym, jest pomnik ku pamięci Mordechaja Anielewicza, przywódcy powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Mieści się on w miejscu, gdzie stał niegdyś jego dom.

W pobliżu znajduje się wiele ciekawych miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu i kontemplowania się naturą. Są to między innymi rzeki Kostrzyń oraz Liwiec, Puszcza Kamieniecka czy Jeziorko Głusza.

Wyszków ma swoje miejsce także w kulturze polskiej. Wybitny pisarz polski, Stanisław Żeromski, uwiecznił miasto w swoim opowiadaniu pt. Na probostwie w Wyszkowie. Wyszków ma swoje miejsce także w muzyce rozrywkowej. Na jednej z płyt Elektrycznych Gitar zamieszczony jest utwór Wyszków tonie.

Z Wyszkowem związany jest także wybitny malarz Ludwig Maciąg, którego prace można znaleźć w Muzeum Narodowym i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a także w niektórych zbiorach w Paryżu czy Anglii. Artysta ten zmarł w 2007 roku w Wyszkowie, a miesiąc przed śmiercią został mianowany honorowym obywatelem miasta.

Mapa Wyszków