Przewodnik Stronie Śląskie

Stronie Śląskie to miasto zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego. Miasto należy do powiatu kłodzkiego i jest częścią gminy o charakterze miejsko-wiejskim Stronie Śląskie. To, co w szczególności wyróżnia i odznacza gminę Stronie Śląskie na tle wszystkich gmin na terenie całego kraju, to fakt, iż uchodzi ona za najbardziej zalesioną a to z kolei skutkuje dużym bogactwem unikatowej zarówno flory jak i fauny. Stronie Śląskie znajdują się w Południowo-Wschodnich Sudetach, a granice miasta wydzielają masywy Gór Złotych (od strony północnej), Gór Bialskich (os południowego-wschodu), Śnieżnika (od południa), oraz Krowiarek (od zachodu). Wysokość terenu na jakiej zlokalizowana jest ta miejscowość mieści się w przedziale od 500 do 610 metrów nad poziomem morza. Korzystna lokalizacja ma również związek z usytuowaniem miejscowości w szerokiej dolinie takich rzek jak Biała Lądecka, Morawka oraz Sienna Woda. Obecne Stronie Śląskie funkcjonowały na początku jako niewielkich rozmiarów wieś Seitenberg, która kojarzona była głównie ze względu na bliską lokalizację ze znacznie większym Schreckendorf (tereny obecnego Strachocina). Wieś słynęła również wówczas ze znajdującego się na jej terenie pałacyku królewny Marianny Orańskiej jak również huty szkła ręcznie zdobionego, która funkcjonowała pod nazwą Oranienhutte. Z dosyć prężnym rozwojem przemysłu związana była również budowa linii kolejowej biegnącej w kierunku Kłodzka. Mówiąc o Stroniach Śląskich szczególną uwagę należy zwrócić na jej warunki przyrodnicze.

               Cała gmina, w tym również miasto Stronie Śląskie, położona jest na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego a także należącego do niego otuliny. Głównym celem utworzenia w 1981 roku tego parku była ochrona górskiego krajobrazu. Obecnie Śnieżnicki Park Krajobrazowy stanowiony jest przez cztery rezerwaty. Pierwszym z nich jest rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki zlokalizowany na szczycie Śnieżnika, drugi to rezerwat przyrody Puszcza Śnieżnej Białki, który zajmuje okolice Bielic, trzeci rezerwat przyrody znajduje się w pobliżu wsi Nowa Morawa i funkcjonuje pod tą samą nazwą, zaś ostatni - czwarty rezerwat to rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia położony na terenie Kletna, którego głównym zadaniem jest chronienie samej jaskini, jej otuliny a także występujących tam zjawisk krasowych. Poza przyrodniczymi walorami tego dolnośląskiego miasta, może pochwalić się ono również innymi atrakcjami turystycznymi. Na terenie miasta znajduję się pewne obiekty o szczególnej wartości zabytkowej, które z pewnością warto jest zwiedzić. Przykład stanowić może wspomniany już wcześniej dawny pałac królewny Marianny Orańskiej (funkcjonujący obecnie jako siedziba Urzędu Miejskiego), czy też kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i świętego Maternusa. Dla tych, którzy pobyt w Stroniach Śląskich chcą spędzić nieco bardziej aktywnie, ale przy okazji równie ciekawie, poleca się na przykład przejście podziemną trasą turystyczną w dawnej kopalni uranu czy też odwiedziny w Jaskini Niedźwiedziej w usytuowanym w pobliżu Kletnie.

Pogoda Stronie Śląskie

Dzisiaj

9
Wiatr:
8 km/h
Opady:
1.5 mm
T. odczuwalna:
10 °C

Mapa Stronie Śląskie

Galeria zdjęć Stronie Śląskie

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl