Przewodnik Stare Babice

Stare Babice jest to wieś położona w województwie mazowieckim, znajdująca się kilkanaście kilometrów od Warszawy. Dojechać tam można drogą krajową numer 580. Znajduje się w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice, jednocześnie będąc siedzibą tejże gminy (w przeszłości była siedzibą gminy Blizne). Na chwilę obecną liczba ludności w Starych Babicach wynosi niecałe 1300 osób.

Pierwsze ślady osadnictwa w Babicach znajdują się przy obecnej ul. Tadeusza Kutrzeby, gdzie został odkryty grób z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, cmentarzysko kultury wejherowsko-krotoszyńskiej, ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoki brązu i wczesnej epoki żelaza).

Natomiast pierwsza wzmianka o Babicach w źródłach historycznych pochodzi z początków XIV wieku, kiedy to Siemowit II w swoim dokumencie wymienił Piotra z Babic, który był członkiem mazowieckiej elity władzy i rządził wespół z mazowieckimi Piastami. Inna wzmianka pochodzi z 1400 roku, o Marcinie Babicy z Babic, będącym podkomorzym warszawskim. Pod koniec XIX wieku powstały na tym terenie umocnienia Twierdzy Warszawa. Fort radiowo, który w chwili obecnej znajduje się na dzisiejszym Bemowie w przeszłości został nazwany Fortem Babice. Przy tymże forcie w latach 20. XX wieku wybudowana została Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna, która jednakże uległa zniszczeniu w 1945 roku.

Stare Babice miały swoją rolę podczas II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku, Babice wraz z innymi pobliskimi miejscowościami stanowiły zachodnie przedpole obrony stolicy.  Przez Stare Babice kilkakrotnie przechodziła linia frontu w trakcie walki o Warszawę. Mieszkańcom wsi o wydarzeniach z II wojny światowej bez wątpienia przypomina cmentarz wojenny, na którym znajdują się polegli żołnierze Wojska Polskiego z 1939 roku. Na ten cmentarz ekshumowane zostały również ofiary z pól bitewnych w latach 1940-1941, dołączyli do nich również zabici podczas okupacji partyzanci Armii Krajowej Zgrupowania Kampinos, ludność cywilna, policjanci oraz powstańcy. W sumie na cmentarzu znajduje się 373 mogił z II Wojny Światowej.

Obecnie w Starych Babicach daje się zauważyć efekty urbanizacji, miejscowość ta nabiera coraz to bardziej miejskiego charakteru. Ze względu na bliskie sąsiedztwo stolicy Polski, staje się to atrakcyjny teren dla budownictwa podmiejskiego oraz przeróżnych zakładów usługowych.

Najstarszym zabytkiem jest barokowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Babicach, który został ufundowany w 1727 r. przez kanclerza koronnego Jana Szembeka. Swoją dużą cegiełkę do obecnego wyglądu świątyni dołożył ksiądz proboszcz Władysław Taczanowski, dzięki któremu staraniom w 1907 roku dobudowano nawy boczne, a następnie wieżę. Poza cmentarzem wojennym, w Starych Babicach znajduje się również cmentarz parafialny, na którym pochowany jest m.in. polski aktor teatralny i filmowy – Henryk Borowski.

Co ciekawe, o Babicach znajdziemy wzmiankę w wielkim dziele Henryka Sienkiewicza – Ogniem i Mieczem. To między innymi tę wieś odwiedził Michał Wołodyjowski.

Pogoda Stare Babice

Dzisiaj

26
Wiatr:
14 km/h
Opady:
0 mm
T. odczuwalna:
29.5 °C

Mapa Stare Babice

Okoliczne miejscowości