Przewodnik Siemiatycze

Siemiatycze są miastem zlokalizowanym w południowej części województwa podlaskiego. Wraz z innymi miejscowościami wchodzą w skład powiatu siemiatyckiego i są częścią gminy o tej samej nazwie. Miasto usytuowane jest na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, która jest regionem należącym do Niziny Północnopodlaskiej (dokładnie zajmuje jej południową część). Siemiatycze leżą nad rzeką Kamionką, która jest prawnym dopływem Bugu. Dziś Siemiatycze są miastem, w którym w sposób dosyć prężny rozwija się gospodarka. Główne dziedziny gospodarcze, w których mieszkańcy Siemiatycz i pobliskich miejscowości znaleźć mogą zatrudnienie to przemysł spożywczy, materiałów budowlanych a także meblowy. Bardzo ważną gałąź gospodarczą na terenie miasta stanowi także rzemiosło artystyczno-ludowe. Siemiatycze są ważnym węzłem komunikacyjnym, gdyż przez tereny miasta przebiegają istotne drogi krajowe oraz wojewódzkie.

Siemiatycze mogą pochwalić się bardzo ciekawymi obiektami i zabytkami, które będąc na terenie miasta z pewnością niezwykle warto jest odwiedzić. Na szczególną uwagę zasługuje zespół pomisjonarski, wśród którego znajdują się takie elementy jak kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, klasztor misjonarzy, późnobarokowa dzwonnika oraz ogrodzenie, figura świętego Jana Nepomucena a także pochodzący z 1726 roku szpital. Innym cennym zabytkiem znajdującym się na terenie Siemiatycz jest pochodząca z 1797 dawna synagoga. Ta niesamowita bożnica jest autorstwa słynnego polskiego projektanta Szymona Bogumiła Zugi. Wybudowana zostala w stylu klasycystycznym, jednak w wyniku przeprowadzonych prac renowacyjnych doszło do stosunkowo znacznych zatarć pewnych, charakterystycznych dla tego stylu architektonicznego cech (prace mające na celu odbudowę synagogi miały miejsce w 1964 roku).

                   Na dużą uwagę wśród zabytkowych budowli Siemiatycz zasługuje z pewnością również Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ta prawosławna cerkiew wzniesiona została w stylu klasycystycznym i dwie główne cechy, które ją opisują to fakt, że jest murowana i orientowana. Wnętrze cerkwi zdobione jest przez bardzo ciekawy element - neorenesansowy ikonostas, który pochodzi z początku XX wieku i został wykonany w zlokalizowanym na terenie Białorusi Grodnie. Przy ulicy Pałacowej w Siemiatyczach znajdują się przepiękne klasycystyczne domy, natomiast przy dawnej bramie wjazdowej do pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej znajdują się bardzo ciekawe posągi sfinksów - to kolejne niezwykle charakterystyczne elementy tworzące zabudowę i zabytki miasta Siemiatycze. Siemiatycze są z pewnością miastem o bogatej historii. Dzięki znajdującym się na jego terenie obiektom i budowlom o wartości zabytkowej, przyjeżdżający do Siemiatycz turysta ma możliwość bliższego zapoznania się z dziejami tego miasta. Architektura Siemiatycz pozwala na odnalezienie wielu pereł, które mogą zadowolić wielu bardzo wymagających koneserów sztuki architektonicznej. Przyjazd do podlaskich Siemiatycz może okazać się prawdziwym przeżyciem i prawdziwą lekcją dającą wiele doznań związanych ze znajdującą się tam architekturą.

Mapa Siemiatycze