Przewodnik Radków

Radków to miasto w Górach Stołowych u podnóża Szczelińców. Jest to przede wszystkim ośrodek turystyczny, ale jest tu też kamieniołom i zakłady kamieniarskie. Obok miasta, na granicy z Czechami, znajduje sie zagospodarowany turystycznie sztuczny zalew. Do miasta można dojechać tylko szosą, istniejący w latach 1903-1999 tor kolejowy został rozebrany. Ale za to przejazd Szosą Stu Zakrętów do Kudowy to niepowtarzalne przeżycie. Trasa liczy 23 km przy różnicy wzniesień 400 metrów. Za Radkowem szosa wspina się obok Filarów Skalnych, mija kamieniołom i zawraca na Stroczym Zakręcie u podnóża Szczelińca Wielkiego w Karłowie. Dalej obok Fortu Karola zaczyna się wjazd na Lisią Przełęcz na wysokość 780 m n.p.m. ( to jest najwyższy punkt). Stamtąd przez zakręty i serpentyny jedzie się do Kudowy. Drogę zbudowano w latach 1867-1870 po wojnie siedmiotygodniowej. Stan techniczny trasy jest różny, ponieważ jest częściowo wyremontowana.

Nie wiadomo, kiedy powstał Radków. Prawdopodobnie już w XI wieku był tu gród strzegący szlaku handlowego z Kłodzka w Polsce do Broumova w Czechach. W 1290 roku w kronice Kosmasa występuje pod nazwą Hradek (czeskie Gródek), z innych źródeł znany jest pod niemiecką nazwą Wunschelburg. Prawa miejskie uzyskał około 1320 roku. W XIV wieku Bolko I wybudował tu zamek myśliwski, w którym często przebywali książęta ziębiccy. Okres rozwoju miasta trwał do najazdu husyckiego. Był tu znaczący ośrodek produkcji rzemieślniczej, rozwijało się młynarstwo, piwowarstwo, sukiennictwo, obuwnictwo, piekarstwo. Radków zyskał w tym czasie dzisiejszy kształt. Był otoczony murami obronnymi. W latach 1571-1580 wzniesiono kościół św. Doroty.


Tragiczna datą dla Radkowa był 1 grudnia 1425 roku. Tego dnia miasto zostało najechane przez oddział proboszcza husyckiego Ambrosa. Mieszkańcy bronili sie w zamku pod wodzą Mikołaja von Ohlera. Wybuch wielkiego pożaru w mieście spowodował odstąpienie od oblężenia. Następnego dnia, po ugaszeniu ognia, von Ohler porozumiał sie z husytami. Kobiety i dzieci zostały uwolnione, mężczyzn wzięto do niewoli, ale darowano im życie. Ludnośc chciała uratować miejscowych kapłanów katolickich, więc dwóch wikarych przebrano za kobiety. Jednego z nich rozpoznano i natychmiast zabito, drugiemu udało się uciec. Złapano też dwóch księży, którym Ambros kazał wybierać: przejście na husytyzm lub tortury. Kapłani nie wyparli się wiary, jednego z nich owinięto słomą i podpalono, drugiemu kazano patrzec na jego śmierć i potem zabito. Ich ciała ugotowano w wielkiej kadzi. Z Radkowa husyci ruszyli na wschód niszcząc ratno i Ścinawkę. Zniszczony przez husytów zamek nigdy nie został odbudowany. Nie został nawet ślad po miejscu, gdzie stał zamek, nawet nie jest znana jego dokładna lokalizacja.

Pod koniec XIX wieku uruchomiono drobne zakłady przemysłowe. W Radkowie można zobaczyć ciekawe obiekty zabytkowe, wypocząć nad zalewem albo zwiedzić Góry Stołowe ze Szczelińcem Wielkim. Jest to niezapomniane przeżycie.

Mapa Radków