Przewodnik Podkowa Leśna

Podkowa, czyli szczęście... To każdy przecież wie. Ale Podkowa Leśna? Taka tez istnieje. Są to dobra brwinowskie, które wraz z folwarkiem Wilhelmów należały na początku XIX wieku do księcia Michała Hieronima Radziwiłła. Nazwa Podkowa Leśna pojawiła się w 1909 roku po sprzedaży dóbr brwinowskich przez Stanisława Lilpopa, który był synem Stanisława Lilpopa, zamiłowanym myśliwy. Od 1981 roku Podkowa Leśna ze względu na niepowtarzalny układ urbanistyczny zostaje wpisana do rejestru zabytków. Jest to od tego momentu miasto zabytkiem techniki, urbanistyki i architektury ze względu na zabudowę i zieleń miasta. Oryginalny układ urbanistyczny miasta przetrwał do dziś i nie uległ zmianom.
Miasto Podkowa Leśna leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, na terenie lasów Młochowskich. Do dnie dzisiejszego przetrwała tylko niestety część lasów położonych na północ od Młochowa między Nadrzynem i Podkową. Miasto jest otoczone lasami z trzech stron. Od strony wschodniej, południowej i zachodniej. Pomimo bliskości warszawskiej aglomeracji zachowały się tam skupiska starodrzewu i wielu gatunków roślin i zwierząt. Podkowa Leśna jest miejsce, gdzie można odbywać długie wycieczki. Zarówna dla spragnionych świeżego powietrza jak i dla miłośników przeszłości. Architektura Podkowy Leśnej daje okazje do poznania stylów i mód we współczesnymi przedwojennym budownictwie domów jednorodzinnych, a także takich obiektów jak kościół czy też budynek stacji kolejki WKD.

Zwiedzać Podkowę Leśną można pieszo, konno, samochodem, kolejką WKD oraz rowerem, po specjalnie przygotowanych do tego trasach rowerowych. Podkowa Leśna jest osłonięta przed południowo - zachodnimi wiatrami. W jej bujnym lesie mieszanym rosną dęby, sosny, buki, brzozy, graby, modrzewie, akację i olchy, co daje Podkowie Leśnej czyste powietrze. Żyją tam lisy, zające, kuny leśne i mnóstwo ptaków takich jak synogarlice, gołębie grzywacze, kuropatwy i bażanty. W Podkowie Leśnej od lat trzydziestych XX wieku prowadzony jest ogród, który podzielony jest na osiem tematycznych sektorów. Twórcą projektu tego ogrodu był dr Zdzisław Bąkowski.
Są to sektory:
- Przyroda chroniona Polski, gdzie sektor ten obejmuje rośliny zagrożone wytępieniem i wymarciem w Polsce.
- Przyroda Podkowy Leśnej. Można tu zobaczyć całe piękno przyrody podkowiańskiej.
- Lapidarium - tu głównym elementem terenu są duże głazy, które umieszczone są na nieregularnie umieszczonym nasypie.
- Przyroda minionych wieków - sektor ten reprezentuje okres ziemi polskiej i mazowieckiej.
- Poletko Matki Bożej - tu zostały zgrupowane rośliny powiązane z tradycjami kultu kościelnego.
- Ogród biblijny, gdzie zobaczyć można przyrodniczy obraz dziejów biblijnych.
- Ptasi raj - jak sama nazwa mówi, można tu spotkać ptaki, ponieważ celem tej części ogrodu jest ochrona ptaków.
- Ogród ziołowy - ta część jest wyrazem tradycji ojczystej kultury. W ogrodzie tym znajduje się także pierwszy pomnik upamiętniający mord w Katyniu.

Innymi godnymi poświęcenia uwagi obiektami są Pałacyk Myśliwski Lilpopa, który powstał w 1920 roku. Domek nr Zero – ostatni drewniany budynek letniska, letni dom Iwaszkiewiczów "AIDA". Budynek klubu sportowego tzw. kasyno. Figura Matki Bożej, Dwór Zarybie, Willa Borowik, Willa Krychów, Dom Iwaszkiewicza oraz szklany dom Ireny Krzywickiej.

Mapa Podkowa Leśna

Okoliczne miejscowości

Noclegi Podkowa Leśna