Przewodnik Pisary

Pisary są wsią zlokalizowaną na terenie województwa dolnośląskiego. Należą do powiatu kłodzkiego i wraz z innymi jednostkami miejskimi i wiejskimi tworzą gminę Międzylesie. Obok Pisar gmina Międzylesie tworzona jest również przez takie sołectwa jak Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Niegodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna a także Szklarnia. Sama wieś Pisary usytuowana jest ponad górną Nysą Kłodzką. Wysokość terenu, jaka występuje w Pisarach mieści się w przedziale od 510-570 metrów nad poziomem morza. Początkowy charakter Pisar czynił ją wsią służebną władców zamku międzyleskiego. Wieś słynęła przede wszystkim z tego, że specjalizowała się w hodowli psów.

              Początkowo wieś funkcjonowała pod nazwą Psary, co nieco bardziej wykazuje związek nazwy z tym, czym trudnili się głównie mieszkańcy wsi. W trakcie trwania wojen husyckich, a dokładnie w roku 1248, wieś odniosła poważne zniszczenia, które bardzo ciężko było usunąć i spowodować ponowny jej progres. Dopiero ponad 100 lat później - bo w roku 1529, można mówić o jej ponownym powstaniu. Kolejne bardzo niepożądane wydarzenia miały miejsce w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to dał o sobie znać żywioł wodny powodując ogromną powódź. Około 60 domów znajdujących się wówczas na terenie wsi Pisary uległo całkowitemu zniszczeniu. Nie obyło się także bez ofiar w ludziach. Od początku XIX wieku wieś była bardzo entuzjastycznie odwiedzana przez wielu turystów. Kierowali oni swoje kroki w kierunku źródeł znajdujących się na terenie Nysy Kłodzkiej. Nierzadko celem ich wędrówek był także Trójmorski Wierch, będący szczytem w masywie Śnieżnika należącym do Sudetów Wschodnich. W okresie pomiędzy pierwszą w drugą wojną światową wieś Pisary miała charakter letniskowo-wypoczynkowy. Każdego roku odwiedzana była przez wielu turystów, którzy właśnie tam chcieli spędzić swój wypoczynek. Głównym jej walorem było położenie geograficzne, z który automatycznie powiązane były panujące na jej terenie warunki przyrodnicze. Również dzisiaj na terenie wsi Pisary prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne, w których odwiedzający tą miejscowość turyści mogą znaleźć miejsce noclegowe.

               Obecnie na terenie wsi znajdują się pewne budynki, które mają pewną wartość zabytkową. Należy do nich pochodzący z 1589 roku neobarokowy kościół (widoczne są również pewne cechy neoromantyzmu) pod wezwaniem świętego Wacława. Jest to kościół, którym zastąpiono znajdujące się w tym miejscu dwa wcześniejsze. Na samym początku kościół, który znajdował się na terenie wsi był budowlą pochodzącą z 1428 roku, jednak w wyniku najazdu husytów został on całkowicie zniszczony poprzez podpalenie. Dzisiaj na terenie wsi zobaczyć można wiele budynków przeznaczonych do celów gospodarczo-mieszkalnych, które pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku i są doskonałym przykładem sudeckiego budownictwa. Z biegiem lat zmienił się znacznie charakter tej miejscowości, czyniąc ją aktualnie typową wsią rolniczą.

Mapa Pisary