Przewodnik Pasłęk

              Pasłęk to liczące około 12 tysięcy mieszkańców miasto w województwie warmińsko – mazurskim, słynące głównie jako miejscowość turystyczno – rekreacyjna, lecz w większej części utrzymująca się z rolnictwa. Leży na północnym skraju Pojezierza Iławskiego.
              Historia Pasłęka sięga już czasów średniowiecznych, kiedy to znajdował się tu gród pruskiego plemienia Pogezanów. To właśnie na miejscu dawnej pruskiej osady w końcu XIII wieku powstało miasto. Pasłęk prawa miejskie uzyskał bardzo wcześnie, bo już w roku 1297. Wówczas to miasto nosiło nazwę Hollandt. Przez kolejne stulecia Pasłęk był miejscem wielu walk i starć zbrojnych, wskutek czego zostawał wielokrotnie dewastowany. Największy rozkwit gospodarczy przypadł na wiek XIX, kiedy to powstało wiele obiektów przemysłowych i uruchomiona została, w roku 1882, linia kolejowa. Miasto zostało niemalże całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej, przez co utraciło wiele cennych zabytków.

Do najciekawszych obiektów miasta należą:
·    Pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku (prawdopodobnie z roku 1350) gotycki kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. W jego wnętrzu znajdują się m.in.: pochodzący z 1687 roku barokowy ołtarz główny autorstwa rzeźbiarza Izaaka Rigi z Królewca, barokowa ambona i konfesjonał oraz pochodzące z 1719 roku organy wykonane przez gdańskiego mistrza Hildebrandta.
·    Zbudowany około 1320 roku zamek krzyżacki, w swej historii kilkukrotnie odbudowywany, głównie wskutek pożarów oraz licznych działań wojennych.
·    Gotycko - renesansowy ratusz pochodzący z 1380 roku, modernizowany w XVI wieku, a po zniszczeniu w czasie II wojny światowej ponownie odbudowany i oddany do użytku 12 września 1961 roku.
·    Neogotycki kościół Świętego Józefa z 1855 roku, wybudowany przez Gustawa George. Obecnie znajduje się w nim Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
·    Założony w XIX wieku cmentarz żydowski, na którym do czasów współczesnych zachowało się około piętnastu nagrobków. Najstarszy ocalały pochodzi z 1860 roku.
·    Zbudowane między XIII a XV wiekiem mury i baszty obronne, w tym Baszta Prochowa, Brama Miejska z 1330 roku oraz przebudowywana w 1556 roku Furta Młyńska. Dobrze zachowane obwarowanie liczy łącznie około 1200 metrów długości.
·    Wieża ciśnień z 1909 roku.

               Jako ciekawostkę należy dodać, iż podziemia zamku krzyżackiego w Pasłęku, wskutek listu dr. Rhode Królewieckiego, znajdują się na liście prawdopodobnych miejsc ukrycia słynnej Bursztynowej Komnaty. Do dziś nie zostały jednak dokładnie przeszukane.
Ponadto pod Pasłękiem, według starych dokumentów, znajdują się liczne podziemia i tunele, jednak do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne prowadzące do nich wejścia. Według źródeł, na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku proboszcz kazał zamurować podziemne przejście z kościoła do ratusza.

Głównym centrum kulturalnym Pasłęka jest Pasłęcki Ośrodek Kultury, który organizuje liczne imprezy o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz warsztaty taneczne i teatralne. Wielbicieli tego rodzaju rozrywki z pewnością przyciągną odbywające się cykliczne Artystyczne Spotkania Zamkowe.

Mapa Pasłęk