Przewodnik Ożarów Mazowiecki

               Ożarów Mazowiecki jest miastem położonym w województwie mazowieckim na równinie Łowicko-Błońskiej. na terenie dzisiejszego Ożarowa Mazowieckiego osiedlano się ze względu na wysoką jakość gleby czarnej, która sprzyjała rozwojowi rolnictwa. Na terenie Ożarowa mazowieckiego możemy zobaczyć cuda natury i cenne zbytki. Znajduje się tam zabytkowy spichlerz i park, który został założony w 1859 roku, dwór z 1867 roku, oraz dwór z 1820 roku, który jest otoczony historycznym parkiem i posiada największe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych i Muzeum Dworu Polskiego. Ponadto zachowały się do dziś na terenie Ożarowa mazowieckiego zabytkowe obiekty takie jak: murowany budynek z wieżycą z 1915 roku, wille i kamienice czynszowe. Stacja PKP znajduje się w chwili obecnej pod opieką konserwatora zabytków. Najciekawszym z zabytków jest dworek wybudowany na początku XIX wieku, który zasłynął jako miejsce podpisania aktu Kapitulacji Powstania Warszawskiego. Muzeum Dworu Polskiego i Pojazdów Konnych zgromadziło około 40 unikatowych bryczek, karet, wozów strażackich, paradnych sań oraz koczy. Krajobraz Ożarowa Mazowieckiego to z reguły rozległe, otwarte tereny, na których są uprawy rolne. Gminę Ożarów przecina na południowo - zachodniej części rzeka Utrat. Rzeka to jest porośnięta roślinnością, a w roślinności tej żyje wiele gatunków ptaków. W gminie tej znajduję się również Rezerwat Leśny o powierzchni ponad 50 ha. Można w rezerwacie tym zobaczyć ponad stuletnie drzewa.

               W gminie znajduje się również park, który pochodzi z początków XIX wieku. Na terenie parku znajduje się cenny starodrzew, pomniki przyrody takie jak lipa drobnolistna, jesion wyniosły i wiąz szypułkowy. Krajobraz parku jest urozmaicony przez stawy, które są otoczone wysokimi skarpami. W parku w Ożarowie Mazowieckim znajduje się Leszczyna turecka, która jest również pomnikiem przyrody. Park ten pełni funkcje rekreacyjne, ponieważ jest jedynym terenem zielonym położonym w Ożarowie Mazowieckim. Częścią kompleksu zabytkowego jest również Jesion Wyniosły. Znajduje się on jednakże nie w parku, lecz na terenie posesji prywatnej. Następnym parkiem znajdującym się w gminie Ożarów jest Park Ołtarzewski o powierzchnie około 15 ha. W parku tym znajdują się alejki i polany. Gatunki drzew w tym parku są wysoce zróżnicowane. W parku tym znajduje się miejsce, które było dawna lokalizacją dworku. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się nawet ruiny dworku. Północna część parku to las. W części tej znajdują się cztery stawy z wysokimi i stromymi skarpami. Park jest obsadzony z reguły rodzimymi i liściastymi gatunkami drzew. Drzewa obcego pochodzenia na terenie tego parku występują bardzo rzadko. Są to z reguły drzewa dekoracyjne, np. perukowiec japoński lub platan klonolistny. W gminie Ożarów mamy również rezerwat o nazwie „Wolica”, który swa nazwę zawdzięcza uroczysku, jakie tam możemy zobaczyć. Rezerwat ten jest jedynym zachowanym fragmentem naturalnej przyrody, który świadczy o bogatej niegdyś szacie leśnej tego rejonu. Prawie cały drzewostan w tym rezerwacie jest naturalnego pochodzenia. Ma bogaty skład gatunkowy i charakteryzuje się różnorodnością wiekową, lecz przeważa tam drzewostan 50-70 letni. często trudna do przebycia, niezwykle bujna warstwę, tworzą krzewy. rezerwat ten jest jedyną w okolicy ostoją zwierząt leśnych, ze względu na rolniczy charakter terenów, które ten rezerwat otaczają. Następnym ciekawym miejscem jest Dwór w Duchnicach, który powstał w 1867 roku. Dwór ten zbudowany jest na podobieństwo neorenesansowej willi włoskiej. Część piętrowa jest prostokątna, a parterowa prostopadła i zakończona czworoboczną wieżą. Wokół Dworu jest park krajobrazowy z okazami starodrzewu. Następnym zabytkiem w gminie Ożarów Mazowiecki jest kompleks zabytkowy Gołaszew. W skład tego kompleksu wchodzi dwór i park z kapliczką Matki Boskiej. Dwór ten pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i ma cechy neorenesansu. Wokół dworu zachowały sie pozostałości parku krajobrazowego i dawny spichlerz, który dziś jest przerobiony na pracownię artysty rzeźbiarza.

Mapa Ożarów Mazowiecki

Okoliczne miejscowości

Noclegi Ożarów Mazowiecki