Przewodnik Niemojów

               Niemojów jest jednostką wiejską należącą do województwa dolnośląskiego. Jest to wieś o charakterze łańcuchowym, który jest typem zakładanych na prawie niemieckim w okresie średniowiecza osad wiejskich. Niemojów jest częścią powiatu Kłodzkiego i wraz z innymi miejscowościami tworzy gminę Międzylesie. Geograficzne położenie tej dolnośląskiej wsi z pewnością w dużym stopniu wpływa na jej atrakcyjność. Walory przyrodnicze Niemojowa są wynikiem jego lokalizacji w Górach Bystrzyckich będących masywem górskim należącym do Sudetów Środkowych oraz położeniem w dolinie Dzikiej Orlicy, która jest rzeką rozdzielająca Góry Bystrzyckie od Gór Orlickich. W porównaniu do wielu znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego wsi, Niemojów jest stosunkowo młody. Wieś została założona w roku 1570 przez nadleśniczego Leonhardta von Veldhammer. W niedługim czasie po samym założeniu wsi, w Niemojowie miejsce miał dosyć prężny rozwój. W latach 1573-1576 na terenie Niemojowa założony został renesansowy dwór sołtysów, którego ruiny do dziś stanowią bardzo ważny obiekt dla mieszkańców tej wsi. Niewiele lat później we wsi utworzona została również kuźnica, która korzystała w surowców dostarczonych z okolicznych złóż hematytu. Nagły regres w rozwoju wsi spowodowany był działaniami związanymi z Wojną Trzydziestoletnią.

                 Znaczącym wydarzeniem było przejście w 1747 Niemojowa jako własność austriackiego arystokratów Althannów, którzy pokierowali wieś w stronę prawdziwego rozkwitu. Wieś przeżyła naprawdę diametralny rozwój, który uczynił ją jednocześnie jedną z największych na terenie Gór Bystrzyckich. Na terenie Niemojowa prężnie działały wówczas folwark, młyn wodny a także bielnik. W roku 1840 właścicielką Niemojowa stała się księżna Marianna Orańska, za czasów rządów której, główną dziedziną jaką trudniła się zamieszkująca wieś ludność było tkactwo chałupnicze. Kolejny przełom w życiu Niemojowa miał miejsce w XIX wieku a związane to było z rozwojem na terenie wsi sektora turystycznego. Utworzone zostały liczne szlaki turystyczne, dzięki którym przyjeżdżający do Niemojowa goście mogli w aktywny sposób spędzać swój wypoczynek, wykorzystując przyrodniczo-geograficzne walory i uwarunkowania tego miejsca. Od 1909 roku Niemojów słynął także z założonego na jego terenie Kłodzkiego Związku Narciarskiego. Zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku Niemojów był niezwykle popularny wśród turystów, który każdego roku przyjeżdżali tu aby spędzić swój urlop.

Obecnie Niemojów uchodzi za wieś bardzo wyludnioną. Tereny Niemojowa zamieszkiwane są przez kilkanaście gospodarstw. Jest to długoletni skutek mający bardzo duży związek z trudnymi warunkami klimatycznymi, które w znacznym stopniu utrudniały bądź uniemożliwiały prace rolnicze a tym samym hamowały zdobywanie dochodów. Stopniowo tereny Niemojowa znów zaczynają funkcjonować jako wieś agroturystyczna. Turyści zaczynają na nowo doceniać przyrodnicze walory i geograficzne atuty, jakimi bezsprzecznie może poszczycić się dolnośląska wieś Niemojów.

Mapa Niemojów