Przewodnik Myczkowce

Myczkowce, niewielka wieś w województwie podkarpackim, w gminie Solina, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie sztucznie utworzonego Jeziora Myczkowieckiego.

Myczkowce to jedna z najstarszych osad w Bieszczadach. Powstała w 1376 roku wskutek podziału przez starostę sanockiego dwóch sąsiadujących wsi szlacheckich: Myczkowce i Terpiczów. W 1475 roku podział ten przywilejem królewskim zatwierdził król Władysław Jagiełło. W czasie II wojny światowej leżąca w okolicach Sanu wieś dostała się pod okupację sowiecką. W tym czasie powstawały po obu stronach granicy umocnienia. Stworzony przez Rosjan, wraz z miejscowymi bunkrami, przeszedł do historii pod nazwą "Linia Mołotowa".

 

Myczkowce są górską miejscowością turystyczno wypoczynkową. Swym gościom oferują miejsca noclegowe w licznie działających ośrodkach wypoczynkowych oraz agroturystycznych. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Jeziora Myczkowieckiego, turyści mogą korzystać z dobrodziejstw turystyki wodnej, w tym przystani żeglarskich. Ponadto we wsi działa stadnina koni w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Caritas”, znajdującym się w byłych koszarach po jednostce wojskowej.

 

Do najważniejszych atrakcji i zabytków Myczkowiec należą:

  • cerkiew filialna p.w. św. Jerzego z lat 1910 – 12 roku (od 1979 roku rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej);
  • dawny gród obronny na wzgórzu Grodzisko (556 m). Pełnił on rolę warowni i strzegł bezpieczeństwa kupców na "szlaku solnym" prowadzącym z Gór Słonnych na Ruś;
  • tworząca Jezioro Myczkowieckie (o powierzchni około 2 kilometrów kwadratowych) zapora wodna na Sanie. Budowa zapory rozpoczęła się już w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak ukończona została dopiero w latach 1956 – 1960. Jest pierwszą budowlą hydroenergetyczną wzniesioną w Polsce w okresie powojennym.
  • pomnik przyrody "Skałki Myczkowieckie", będący unikalną ścianą skalną o długości około 600 metrów i wysokości 69 metrów. Skałki stanowią swoisty punkt widokowy na okolicę, a w ich szczelinach znajdują się gniazda lęgowe licznych gatunków ptaków.
  • zabytkowy spichlerz, pochodzący prawdopodobnie z I połowy XVII wieku;
  • murowane kapliczki przydrożne, w tym kapliczka upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w 1848 roku.

Ponadto wartymi odwiedzenia są: „cudowne źródełko" z mineralną wodą leczniczą, Mini ZOO znajdujące się na terenie ośrodka „Caritas” oraz jedyny na Podkarpaciu faunistyczny rezerwat przyrody "Bobry w Uhercach".

 

16 października 2007 roku z inicjatywy księdza Bogdana Janika, dyrektora ośrodka w Myczkowcach, w ośrodku Caritas w zostało otwarte Centrum Kultury Ekumenicznej. Na powierzchni niemal hektara zgromadzono 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawosławnych oraz kościołów rzymskokatolickich z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy.

W okolicy Myczkowiec przechodzi sieć szlaków spacerowych, w tym: żółty do Orelca, niebieski okalający Jezioro Myczkowieckie oraz zielony górski.

Mapa Myczkowce