Przewodnik Łowyń


               Łowyń to duża wieś w Wielkopolsce, w gminie Międzychód. Leży nad Jeziorem Łowyńskim, na pograniczu Ziemi Lubuskiej. Znajduje się tu ciekawy kościół wybudowany w 1920 roku i dwie kapliczki. Ale najciekawsza jest okolica. Łowyń leży na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1986 roku w celu ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.
Park ścisły tworzą dwa kompleksy, które wraz z otuliną zajmują obszar ponad 45 tys. ha. Na niewielkim obszarze występuje znaczne zróżnicowanie form. Można tu znaleźć moreny czołowe, kemy, ozy, rynny glacjalne, równiny zastoiskowe, terasy kemowe, zagłębienia bezodpływowe (również biogeniczne), dolinki erozyjne, sandry i wysoczyzny. Wysokości względne sięgają 40 m.
Oprócz urozmaiconej rzeźby terenu krajobraz tworzą lasy, pola, łąki, pastwiska, murawy, torfowiska, źródliska, rzeki i liczne jeziora. Obszar ten jest poza naturalnym zasięgiem świerka, jodły i dębu bezszypułkowego, ale występuje tu buk. Wśród roślin 44 gatunki podlegają ochronie prawnej, występuje tu ponad 750 gatunków i stale znajdowane są nowe. 10 gatunków uznane jest za zagrożone. Podobnie nie jest do końca poznane bogactwo fauny. Znajdują się tu miejsca lęgowe licznych gatunków ptaków i ważny przystanek dla ptaków migrujących.

               Na terenie Parku znaleziono 12 gatunków nietoperzy, wśród nich nocek duży, nocek Natterera i gacek brunatny znajdują się na Europejskiej Czerwonej Liście Zwierząt i roślin zagrożonych w Skali Światowej. Po ponad 40 latach wrócił na te rejony mroczek pozłocisty. W 2004 roku pracownicy odkryli w wodach rzeki Kamionki największą tutejszą osobliwość: minoga strumieniowego.
Oprócz Łowynia na terenie parku leżą też taki miejscowości jak Pszczew, pełen zabytków, znajduje się tam również prywatny skansen pszczelarski, czy Rokitno z Sanktuarium z obrazem Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej.Inne miejscowości, które warto odwiedzić to Kamionna, Lewice, Mnichy, Mniszki, Żółwin i Kuligowo. Dwie ostatnie miejscowości objęte są ochroną skansenowi ze względu na starą zabudowę.
Patrząc na mapę tego obszaru, widzimy właściwie tylko lasy i jeziora. Mapa niestety nic nie mówi o różnorodności krajobrazu i bogactwie żyjących tu gatunków roślin i zwierząt. Nie ma tu zakładów przemysłowych.. Najlepiej zatrzymać się w jednym z licznych tutaj gospodarstw agroturystycznych i porządnie odpocząć. Jedno z nich specjalizuje się w uprawie szparagów. Pszczewski Park Krajobrazowy można oglądać o każdej porze roku.

Mapa Łowyń

Okoliczne miejscowości