Przewodnik Konin

Konin zajmuje wschodnie obszary województwa wielkopolskiego. Taka lokalizacja usytuowała miasto nad rzeką Wartą. To, co z pewnością łączy dawny Konin z dzisiejszym, to fakt, iż funkcjonował i nadal funkcjonuje jako istotny węzeł komunikacyjny. Najważniejsze trasy jakie przebiegają przez miasto to łącząca Poznań z Warszawą autostrada A2 (trasa ta jest jednocześnie fragmentem drogi łączącej Berlin z Moskwą)oraz droga krajowa z kierunku Kalisza z Bydgoszczy. Szlaki komunikacyjne w Koninie nie ograniczają się jednak do transportu samochodowego – znajdujące się tam trasy są również ważnym węzłem dla komunikacji kolejowej oraz rzecznej.

 

Z nazwą miasta bardzo ściśle powiązany jest jego herb, który można powiedzieć, że jego jej pewnego rodzaju odwzorowaniem. Symbolem miasta jest biały, uniesiony na tylnych kopytach koń na czerwonym tle. Mówiąc o zabytkach Konina, warto dokonać wcześniej podziału tego miasta na cztery części: Starówkę, Gosławice, Morzysław oraz Centrum. Najbogatsza w obiekty zabytkowe jest niewątpliwie Starówka. Przykładem znajdujących się tam budowli może być kościół farny pod wezwaniem świętego Bartłomieja, barokowy kościół i klasztor Reformatów, przypominająca stylem budowle bizantyjskie, synagoga, czy też znajdujący się tuż obok żydowski „Dom Nauki”, którego gmachy wykorzystywane są obecnie jako budynek miejskiej biblioteki. W tej części Konina znajduje się także wzniesiony w styli klasycystycznym Ratusz, który jest autorstwa Andrzeja Pelletiera.

 

Warto wspomnieć także o tak zwanym Słupie Konińskim- najstarszym znaku drogowym w całej Europie Środkowo-Wschodniej, który także zlokalizowany jest na Starówce. W pozostałych zabytkowych dzielnicach Konina nie można pominąć także wielu obiektów, a wśród nich wybudowanego w pierwszej połowie XV wieku gotyckiego zamku, wzniesiony w neobarokowym styli architektonicznym kościół świętego Wojciecha czy też na przykład dwie zabytkowe wieże ciśnień. Gospodarka turystyczna, jaka rozwinięta jest w Koninie, nie wiąże się tylko i wyłącznie ze znajdującymi się tam zabytkami. Na jej stosunkowo wysoki poziom ogromny wpływ ma także atrakcyjne usytuowanie geograficzne. Konin to także pobliskie okolice jezior polodowcowych, które stwarzają wspaniałe możliwości wszystkim miłośnikom wodnych sportów.

 

Wszystkim tymi, którzy swój aktywny wypoczynek wiążą raczej z pieszymi wędrówkami i rowerowymi przejażdżkami, Konin proponuje także leśny rezerwat Złotą Górę czy też wspaniałą Puszczą Bieniszewską, tworzoną przez cztery główne rezerwaty przyrody. Wspaniałą przyrodę tamtejszych okolic podziwiać można także w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym- szczególnie w okresie wiosny i jesieni, kiedy park stanowi cel migracji wspaniałych gatunków ptactwa. Ciekawym wydarzeniem, które zachęca wielu turystów do odwiedzenia Konina jest powtarzający się cyklicznie każdego roku w okresie letnim Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, czy też na przykład Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel będący imprezą kulturalną pod hasłem „Gospel nad Wartą”.

Mapa Konin

Okoliczne miejscowości