Przewodnik Dobre Miasto

          Dobre Miasto to liczące około 10 tysięcy mieszkańców miasto w województwie warmińsko – mazurskim, obecnie siedziba gminy miejsko-wiejskiej o tej samej nazwie. Miasto położone jest na sztucznie utworzonej wyspie powstałej w wyniku przekopania kanału.

          Historia Dobrego Miasta sięga czasów wojen krzyżackich. Powstało w miejscu grodu pruskiego, a jego nazwa pochodzi najprawdopodobniej od słowa gudde oznaczającego krzak. Prawa miejskie zostały osadzie nadane 26 grudnia 1329 roku przez biskupa warmińskiego, Henryka II Wogenapa. Dzięki przeniesieniu do miasteczka Kapituły Kolegiackiej nastąpił jego znaczny i szybki rozwój. W ciągu zaledwie kilku lat powstało tu wiele znaczących budynków takich jak kościół, szkoła czy szpital. Po II wojnie światowej zniszczone i wyludnione miasto zostało odbudowane i zmodernizowane.

Do najcenniejszych zabytków Dobrego Miasta należą:
·    Gotycka Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, stanowiąca obecnie drugą co do wielkości świątynię Warmii. Tytuł ten uzyskała 19 maja 1989 roku. Bazylika jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego pochodzącego z lat 1357 – 1389. We wnętrzu przestronnego kościoła znajdują się liczne zabytkowe obiekty, w tym: powstały w latach 1743 – 1748 ołtarz główny z rzeźbami męczenników, ołtarz mariacki stanowiący tryptyk z 1430 roku oraz ołtarz św. Sebastiana z 1642 roku. Ponadto uwagę przyciągają powstała w 1693 roku ambona, ogrodzenie chrzcielnicy z 1670 – 1680 roku oraz rozbudowane organy.
·    Wybudowany w latach 1830 - 1832 klasycystyczny kościół ewangelicki.
·    Pochodzące z XIV wieku fragmenty murów obronnych na czele z gotycką wieżą, powszechnie nazywaną Basztą Bocianią. W Baszcie mieści się obecnie muzeum historii Dobrego Miasta, można w nim obejrzeć·     m.in. plany miasta, fotografie i fotokopie zabytkowych obiektów i starych dokumentów, a także wyposażenie takie jak meble, oświetlenie czy ręcznie kute kraty.
·    Późnobarokowa kaplica św. Mikołaja z okolic roku 1740, obecnie pełniąca funkcję cerkwii św. Mikołaja. W jej wnętrzu znajdują się m.in. barokowe ołtarze z XVII i XVIII wieku.

Na terenie gminy Dobre miasto znajduje się kilka innych zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym, w tym wybudowany w latach 1723 – 1726 Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie czy zbudowany na początku XVIII Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Orzechowie.

Dobre Miasto co roku organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Wśród najbardziej znanych wyróżnić można odbywający się od 2008 roku festiwal muzyczny Dobremiastock, na którym wystąpiły m.in. zespoły takie jak Farben Lehre, Zielone Ludki, Arytmia, Paprika Korps, Starguardmuffin czy Enej.
We wspomnianej, historycznej Baszcie Bocianiej odbywają się również wystawy malarstwa, grafiki oraz tkaniny artystycznej. Zwiedzanie jest jednak możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu.

Osobami pochodzącymi z Dobrego Miasta są: naukowiec Friedrich Ernst Dorn, bohater obrony Westerplatte Wacław Ciepłucha, olimpijczyk Łukasz Kadziewicz oraz znany, tragicznie zmarły w Iraku w 2004 roku dziennikarz i korespondent wojenny Waldemar Milewicz.

Mapa Dobre Miasto