Przewodnik Bobolice

          Bobolice to mała wieś położona w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nie jest łatwo tam się dostać, najlepiej dojść czerwonym pieszym szlakiem turystycznym lub dojechać samochodem, z czasem jednak na pewno się to poprawi, ponieważ Bobolice stawiają na turystykę. Tutejsza atrakcją są ruiny gotyckiego zamku królewskiego.

          Murowany zamek wzniesiona za panowania Kazimierza Wielkiego, przedtem prawdopodobnie istniała tu warownia drewniana. Połączony był tunelem z pobliskim zamkiem w Mirowie. Należały one według legendy do braci Mira i Bobola. W 1370 roku z okazji koronacji Ludwik Węgierski przekazał zamek swojemu bratankowi Władysławowi Opolczykowi, który w roku 1379 przekazał go Węgrowi Andrzejowi Schony z Barbalas. W 1391 roku za nielojalność Władysław Jagiełło siłą odebrał zamek i okoliczne ziemie i włączył do dóbr królewskich. Po jego śmierci zamek odziedziczyła córka Anna, a po jej śmierci aż do roku 1486 zamek był wielokrotnie sprzedawany (często towarzyszyły temu konflikty). Potem do 1625 roku zamkiem władał ród Krezów herbu Ostoja. Z tego okresu pochodzi legenda o białej damie, która pojawia się na murach. Jest to duch porwanej i przetrzymywanej bratanicy jednego z Krezów.

          W 1587 roku zamek został po raz pierwszy zdobyty przez wojska arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga. Odbity został przez wojska hetmana Jana Zamoyskiego. W 1625 roku zamek przejęli Myszkowscy herbu Jastrzębiec, do których należał również pobliski Mirów. W 1657 roku został zdobyty i spalony przez wojska szwedzkie i zaczął popadać w ruinę. W 1683 roku Jan III Sobieski spał w namiocie, ale w liście do Marysieńki miło wspominał ten pobyt. Zamek popadał w coraz większą ruinę, aż w 1882 roku w wyniku parcelacji ziemie z zamkiem dostała chłopska rodzina Baryłów, byli właścicielami do lat 80-tych XX wieku. W XIX wieku w podziemiach odnaleziono skarb. Poszukiwacze w następnych latach w znacznym stopniu zdewastowali ruiny, nic nie znajdując. Legendy mówią jednak, że skarb nadal jest ukryty gdzieś w podziemiach łączących zamek w Bobolicach z zamkiem w Mirowie lub z pobliskim Ogorzelnikiem.

          Pod koniec XX wieku zamek stał się własnością rodziny Laseckich, którzy podjęli się uratowania i rekonstrukcji obiektu. Według nich przyczyna destrukcji murów oprócz zniszczeń historycznych były: negatywny wpływ czynników klimatycznych, ingerencje różnych osób, niewłaściwe zabezpieczenie murów po II wojnie światowej, nadmierne zanieczyszczenie środowiska i niezabezpieczenie murów (nastąpiły obsunięcia). Odbudowę zamku rozpoczęto od otaczających go murów i kompleksu bramnego. Docelowo ma tu powstać obiekt hotelowo-gastronomiczny z historycznymi komnatami i muzeum.

Mapa Bobolice

Galeria zdjęć Bobolice

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl