Przewodnik Białystok

Często bajki dzieją się "za górami, za lasami...", ale bajkowe miejsca można schować również w środku lasu. Tak leży Białystok, który jako pierwsze polskie miasto został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast. Tereny zielone zajmują 32% powierzchni, a na terenie miasta są trzy rezerwaty przyrody: Las Zwierzyniecki, Rezerwat Antoniuk i Rezerwat Bagno. Są to pozostałości Puszczy Knyszyńskiej (to taka prawdziwa puszcza, a nie sadzone pod sznureczek sosenki, jak w innych częściach Polski). Miasto tworzy gęsto zaludnioną aglomerację.

 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1426 roku, gdy wielki książę litewski Witold nadał Maciejowi z Tykocina wieś Bielszczany Stok. W 1569 roku na mocy Unii Lubelskiej tereny te zostały włączone do Korony. Około 1692 roku Białystok otrzymał prawa miejskie od Jana III Sobieskiego, w tym samym roku został zbudowany pałac Branickich, którzy są właścicielami Białegostoku do 2 kwietnia 1802 roku, gdy Izabela Branicka sprzedała miasto władzom pruskim za ponad 270 000 talarów. W 1784 roku gościem na imieninach Izabeli Branickiej był król Stanisław August Poniatowski. Po Traktacie Tylżyckim w 1807 roku Białystok znalazł się w obrębie Imperium rosyjskiego. W 1862 roku uruchomiono linię kolejową Warszawa-Petersburg, w 1891 centralę telefoniczną, w 1895 tramwaj konny, w 1910 uruchomiono elektrownię, 1 lipca 1913 roku uroczyście otwarto hotel Ritz. 13 sierpnia 1915 roku miasto zajęły wojska niemieckie. 19 lutego 1919 roku, po wkroczeniu wojsk polskich, miasto zostaje przyłączone do Polski. W 1920 roku są tu przez krótki czas wojska sowieckie. W 1939 roku miasto najpierw zostało zajęte przez wojska niemieckie, potem radzieckie i przyłączone do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W latach 1940-1941 tysiące mieszkańców zostało wywiezionych do Kazachstanu. W czerwcu 1941 roku miasto zostaje zajęte przez Niemców, a w lipcu 1944 roku Sowieci znów zdobywają miasto. W 1952 roku powstaje Radio Białystok.

 

Miasto rozwijało się na styku różnych kultur i do dziś aktywnie działają tu różne mniejszości. Prawie 2,5% mieszkańców to Białorusini, mieszkają tu też Rosjanie, Tatarzy, Romowie, Ukraińcy. Kiedyś mieszkało też wielu Żydów. Urodzony w 1859 roku białostocczanin Ludwik Zamenhof to twórca międzynarodowego języka esperanto. Miasto jest siedzibą metropolii i archidiecezji rzymskokatolickiej, diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, parafii luterańskiej, zborów zielonoświątkowców, baptystów, Kościoła Bożego w Chrystusie, Adwentystów Dnia Siódmego, Sale Królestwa Świadków Jehowy, zbory Wolnych Badaczy Pisma Świętego i mormonów, Centrum Islamskie i Związek Buddyjski. Przed wojna był tu ośrodek judaizmu.

Miasto jest ośrodkiem uniwersyteckim.

W mieście wytyczone są liczne szlaki turystyczne, jest bogate kalendarium imprez, zawsze coś się dzieje. To dziwne miejsce w środku puszczy jest niesamowite, tam trzeba się wybrać na dłużej.

Mapa Białystok

Galeria zdjęć Białystok

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl