Przewodnik Będzin

Będzin jest miastem zajmującym tereny południowej części Polski. Administracyjnie miasto to należy do województwa dolnośląskiego i znajduje się po jego wschodniej stronie. Będzin jest również jednocześnie częścią Górnośląskiego Okręgu przemysłowego a także położonej w większości na terenie Wyżyny Śląskiej konurbacji katowickiej. Lokalizacja Będzina obejmuje taką krainę geograficzną jak Zagłębie Dąbrowskie, a przez granice miasta przepływa Czarna Przemsza. Będzin znajduje się w odległości 12 kilometrów od Katowic, które pełnią funkcję stolicy województwa śląskiego. Będzin jest miastem, które charakteryzuje się dosyć urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższym punktem jaki wyznacza się na terenie Będzina jest Góra Świętej Doroty mierząca wysokość 382 metrów nad poziomem morza, zaś najniższym miejscem jest dolina Czarnej Przemszy, która znajduje się na wysokości 255 metrów nad poziomem morza. Innymi punktami, które zwiększają średnią wysokość Będzina są takie wzniesienia jak na przykład Parcina, Góra Kijowa, Wzgórza Małobądzkie czy też Góra Zamkowa. Będzin to miasto, w którym wyróżnić można szczególne walory przyrodnicze. W latach 90 znajdujące się na terenie Będzina drzewa w ilości 90 uznano za pomniki przyrody. Około połowa z nich tworzy tak zwaną aleje kasztanową, druga połowa to pojedyncze pomniki przyrody.

               Na terenie Będzina wyróżnia się także tak zwane obszary chronionego krajobrazu, które uchwalono tam w 1993 roku. Obszary te mają charakter wyspowy, a ich głównym celem jest zachowanie niezwykle cennych krajobrazów, charakteryzujących się dużymi wartościami ekologicznymi i estetycznymi, dzięki którym nadają się one do wykorzystania ich w celu rekreacyjno-turystycznego. Do takich obszarów chronionego krajobrazu na terenie Będzina należą: Góra Zamkowa, Góra Świętej Doroty oraz Las Grodziecki. Każde z tych miejsc w niebagatelny sposób wpływa na walory Będzina - zwłaszcza te atuty, które związane są z rozwojem na jego terenie sektora turystycznego. Miasto Będzin pochwalić się może również innymi obiektami o charakterze zabytkowym. Sześć z nich prawnie znalazło się pod ochroną, zaś tych, które znajdują się pod ochroną konserwatorską, na terenie Będzina jest aż 80.

          Do najważniejszych budowli Będzina, które tworzą jednocześnie jego zabudowę należy między innymi pochodzący z XIV wieku obronny zamek królewski. Zamkowe mury wzniesione zostały z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, według charakterystycznego dla średniowiecznych zamków systemu - tak zwanych Orlich Gniazd. Innym niezwykle ciekawym obiektem tworzącym listę zabytków Będzina jest Pałac Ciechanowskich, który usytuowany jest w jednej z dzielnic miasta - Grodźcu. Ta pochodząca z XIX wieku budowla zmieniła nieco obecnie swoją funkcje. Budynek ten służy dziś jako Dom Pomocy Społecznej. Na uwagę zasługuje nie tylko architektura budynku ale również znajdujący się przy nim park, który jest typowym przykładem parku angielskiego i uznawany jest obecnie za jeden z najlepiej zachowanych drzewostanów na terenie całego miasta.

Pogoda Będzin

Dzisiaj

13
Wiatr:
12 km/h
Opady:
0.5 mm
T. odczuwalna:
11 °C

Mapa Będzin

Galeria zdjęć Będzin

Zobacz zdjęcia uczestników konkursu foto w serwisie e-nocleg.pl