Konkurs fotograficzny zakończony

Informujemy iż w dniu 31.10.2012 zakończyliśmy konkurs fotograficzny. Dodawanie zdjęć oraz zliczanie głosów jest zablokowane.
Trwa podliczanie oddanych wcześniej głosów. Zwycięzców opublikujemy wkrótce.

informacje o konkursie · nagrody · regulamin

Konkurs fotograficzny - regulamin

Zasady uczestnictwa w konkursie na stronie http://www.e-nocleg.pl/konkurs/foto.html

Organizatorem konkursu jest firma In-Media Paweł Wota z siedzibą 37-600 Lubaczów, Unii Lubelskiej 10/9, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Termin rozpoczęcia konkursu: 1 listopad 2011
Termin zakończenia konkursu: 31 października 2012

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolność do czynności prawnej i posiadająca konto w serwisie www.facebook.com.

2. Aby stać się Uczestnikiem konkursu należy zgłosić zdjęcie za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://www.e-nocleg.pl/konkurs/foto.html po kliknięciu przycisku "Dodaj zdjęcie".

3. W trakcie wypełniania formularza Uczestnik musi zaznaczyć pole "Akceptuję regulamin", co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

4. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia, które są ich własnością i posiadają do nich prawa autorskie.

5. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione.

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszone do konkursu fotografie.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

8. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, a także praw osób trzecich, bądź próba oszustwa Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość usunięcia zdjęcia z konkursu w dowolnym momencie jego trwania, bez informowania o tym fakcie Uczestnika.

9. Zdjęcia niezgodne z tematyką konkursu, nawołujące do przemocy, zawierające wulgaryzmy, propagujące dyskryminację oraz inne niezgodne z obowiązującym prawem mogą być usunięte przez Organizatora bez podania przyczyny.

10. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością Uczestnika, a Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych oraz innych na łamach stron internetowych należących do Organizatora, a Uczestnik konkursu wyraża na to zgodę.

11. Głosować na zdjęcia może każdy Użytkownik odwiedzający stronę www.e-nocleg.pl i posiadający konto na www.facebook.com

12. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "dobre" lub "słabe". "Dobre" oznacza +1 punkt dla zdjęcia, "słabe" oznacza -1 punkt dla zdjęcia. Wszystkie punkty są sumowane i w taki sposób powstaje ranking zdjęć, co jest jedynym kryterium w wyborze najlepszego zdjęcia. Głosy Użytkowników będących fanami www.e-nocleg.pl na www.facebook.com/e.nocleg są liczone podwójnie.

13. Najlepsze zdjęcie miesiąca - zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów w ciągu miesiąca licząc od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

14. Najlepsze zdjęcie roku - zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów w ciągu roku licząc od początku trwania konkursu do terminu zakończenia podanego w regulaminie.

15. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu, jak również oddawanie głosów jest możliwe tylko po zalogowaniu do serwisuwww.facebook.com

16. Do logowania użyta jest aplikacja "Facebook Connect", zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie http://www.facebook.com/about/privacy/

17. Przy zdjęciu biorącym udział w konkursie udostępniane będą informacje o Uczestniku udostępnione za pomocą aplikacji "Facebook Connect" i będą one następujące:
- imię i nazwisko Uczestnika
- adres e-mail uczestnika (TYLKO do wiadomości Organizatora), będzie on służył wyłącznie do kontaktów w sprawach związanych z przebiegiem konkursu.

18. Po dodaniu zdjęcia na profilu Uczestnika na stronie www.facebook.com zostanie wyświetlona informacja, że Uczestnik bierze udział w konkursie

19. Każdy Użytkownik może oddać dziennie jeden głos. Uczestnik może oddać głos na swoje zdjęcie.

20. Po oddaniu głosu na zdjęcie na profilu Użytkownika zostanie wyświetlona informacja, że Użytkownik oddał głos na zdjęcie biorące udział w konkursie na stronie www.e-nocleg.pl

21. Uczestnik, którego zdjęcie zostanie zostanie najlepszym zdjęciem miesiąca, najlepszym zdjęciem roku wyraża zgodę, aby jego dane, które poprzez aplikację udostępnia www.facebook.com zostały opublikowane na stronach należących do Organizatora oraz na stronie www.facebook.com.

22. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o konkursie.

23. W przypadku, gdy zdjęcie Uczestnika zostanie najlepszym zdjęciem miesiąca lub roku, Uczestnik jest zobowiązany podać Organizatorowi dane, które umożliwią wysłanie nagrody. Dane te muszą się pokrywać z danymi, jakie użytkownik podaje na swoim koncie na facebook.com.

24. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzca, który nie wysłał informacji umożliwiających wysłanie nagrody w ciągu 14 dni lub po wysłaniu nagrody pocztą nie odebrał nagrody w ciągu 14 dni traci do niej prawo.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail.

26. Nagrodą w konkursie za najlepsze zdjęcie roku jest 7-dniowy pobyt w Apartamencie Playa Marina w Hiszpanii dla 2 osób. Do pobytu nie jest wliczony dojazd oraz wyżywienie.

27. Nagrodą w konkursie za najlepsze zdjęcie miesiąca jest kompaktowy aparat fotograficzny

25. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie rodziny Organizatora do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz podmioty biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać uprawnień już nabytych przez Uczestników konkursu.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodekcu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy siedziby Organizatora.

Przejdź do konkursu

Ostatnio przeglądane oferty

W tym miejscu automatycznie będą pojawiać się prezentacje ofert które były ostatnio przeglądane.

Twój schowek jest pusty

Aby zapamiętać ofertę w schowku, zaznacz przycisk "schowek" przy interesującym Cię obiekcie.